Publicaties en media

499 resultaten


Lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann schreef een artikel over de schuldenproblematiek in Nederland voor het Tijdschrift Handicap & Recht. In dit artikel omschrijft ze de omvang en ontwikkeling van de schuldenproblematiek en schetst ze drie fundamentele systeemproblemen die hieraan bijdragen. Volgens Jungmann zijn deze systeemproblemen een optelsom die de schuldenproblematiek in Nederland in stand …..

Lees meer

In de tweede aflevering van de podcast Sociaal Domein bespreekt Lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar Nadja Jungmann de wetswijzigingen binnen de Wet schuldsanering (Wsnp). Dit doet zij samen met Wsnp-bewindvoerder Edith van Dijk. Op 1 juli 2023 is het stelstel van schuldhulpverlening stevig herijkt. Nadja en Edith doordenken de ondoordachte wijzigingen en bespreken …..

Lees meer

Ongeveer 30.000 personen hebben een openstaande bijstandsschuld bij de gemeente Rotterdam. De totale schuld is ongeveer 125 miljoen euro. Deze schulden kunnen om uiteenlopende redenen zijn ontstaan, zoals door terugvordering van te veel ontvangen bijstandsuitkering, het ontvangen van leenbijstand voor het aanschaffen van duurzame consumptiegoederen of door boetes voor het overtreden van de inlichtingenplicht. (bron) …..

Lees meer


Naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire kwamen ook op gemeentelijk niveau uitvoerend professionals in een lastig pakket. Rosanne Oomkens, senior onderzoeker binnen het lectoraat Schulden en Incasso deed onderzoek naar de knellende mechanismen in de uitvoering van de wet- en regelgeving en beleid. In het onderzoek ligt de nadruk op het signaleren, agenderen en opvolgen van …..

Lees meer

Achter de Voordeur is een project van de Hogeschool Utrecht waarin studenten van verschillende opleidingen de wijk ingaan om de ervaringen en behoefden van mensen met geldzorgen op te halen. Het project keert jaarlijks terug binnen de HU. In Achter de Voordeur 2.0 werden de ervaringen van inwoners met geldzorgen in de Utrechtse wijk Ondiep …..

Lees meer

In de podcast Sociaal Domein bespreekt Lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar Nadja Jungmann alleen of samen met een gast wetsvoorstellen en onderzoeken met implicaties voor het sociaal domein. In de eerste aflevering gaat Nadja in gesprek met commissievoorzitter Godfried Engbersen van de Commissie Sociaal Minimum en bespreken ze de inhoud van het rapport …..

Lees meer

Per 1 juli wijzigt de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Er worden flinke aanpassingen doorgevoerd in de regels rondom toelating en de duur van de wettelijke schuldregeling. Lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam Nadja Jungmann schrijft erover in een blog op de website van de Universiteit van Amsterdam. “De meest …..

Lees meer

De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil meer zicht op de positie van mensen die werk hebben, maar niet rondkomen of daar een risico op lopen. Er is veel literatuur beschikbaar over bestaanszekerheid van werkenden. Het ontbreekt echter aan een samenhangende duiding van de beschikbare onderzoeken. Een overkoepelend beeld van de beschikbare …..

Lees meer