Publicaties en media

315 resultaten

Armoede zien, het durven te bespreken en er iets mee te doen is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. De werkplaatsen sociaal domein zijn daarom bezig om een werkwijze te ontwikkelen die mensen hierbij houvast biedt. Zo leren we hoe we van betekenis kunnen zijn voor mensen in armoede, op een manier die aansluit bij wat …..

Lees meer

”Soms moeten we tegen onszelf beschermd worden. We vinden het vaak niet leuk, maar af en toe is het nodig. Mensen zijn veel minder rationele wezens dan we zelf denken. Toegegeven de een is er beter in dan de ander, maar gemiddeld genomen hebben we af en toe wat extra bescherming nodig. Vanuit die gedachte …..

Lees meer

In september berichtte het NOS over de financiële gevolgen van Corona voor gebedshuizen. Hoe groot de financiële impact is voor gebedshuizen van diverse religieuze denominaties is niet bekend. In deze bijdrage worden, door onderzoeker Rieshma Badloe van het lectoraat Schulden en Incasso, de financiële gevolgen besproken voor Hindoetempels in Nederland. * Mandir = Hindoetempel in …..

Lees meer


Naar aanleiding van de covid-19 pandemie in 2020 en de impact daarvan op het sociaal domein hebben de lectoraten Schulden en Incasso en Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening samen gewerkt aan een project voor het ontwikkelen van een ethische handreiking voor sociale professionals in tijden van crisis. In het project is samen met sociaal professionals geïnventariseerd welke …..

Lees meer

Het online werken is door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen en is waarschijnlijk een blijvend verschijnsel. Daarom is het zaak om de (on)mogelijkheden van online werken beter te verkennen. Wanneer is online werken een geschikt middel en wanneer niet?  De Hogeschool Utrecht onderzoekt dit met het project ‘Werken op afstand’, klik hier voor meer …..

Lees meer                  Het lectoraat Schulden en Incasso heeft met subsidie van Instituut Gak onderzoek gedaan naar belemmeringen die lager opgeleiden ervaren als zij gebruik maken van publieke dienstverlening. Lager opgeleiden maken relatief veel gebruik van publieke dienstverlening maar hebben vaker moeite om te voldoen aan wat er van …..

Lees meer