Publicaties en media

352 resultaten

Theory of change interventie Ervaringsvrijwilligers Binnen het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’ is ervaringsdeskundigheid één van de centrale thema’s. Uit literatuuronderzoek blijkt dat de inzet van ervaringsdeskundigheid positief kan werken bij het (vroeg) signaleren en aanpakken van schulden. In deze Theory of Change (ToC) bespreken we de werkzame bestanddelen van drie interventies die …..

Lees meer

Theory of change interventie ondersteuningsgesprekken Mensen met schulden proberen doorgaans hun problemen zelf op te lossen; slechts een klein deel van alle mensen die kampen problematische schulden hebben contact met formele hulpverlening. Als mensen al hulp zoeken, dan pas als het echt niet anders kan. Schuldhulpverlening wordt als een laatste redmiddel gezien. Vaak zijn de …..

Lees meer

EenVandaag meldt dat er steeds meer 55-plussers financiële problemen hebben en zullen bij het bereiken van de AOW-leeftijd nog verder in financiële nood komen. Door regelgeving ontstaan er onvoordelige situaties voor hen. Lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann van de Hogeschool Utrecht beaamt dit: “op dit moment leeft iets meer dan 10 procent van de …..

Lees meer

thumbnail of Artikel Schulden onder reclasseringsclienten_TvS-2021_03

Een kwetsbare groep burgers onder wie schuldenproblematiek in hoge mate voorkomt zijn delinquenten. Schuldenproblematiek onder deze doelgroep is sterk verweven met problemen op andere levensdomeinen en verhoogt bovendien het risico op terugval in criminaliteit. Reclasseringswerkers missen veelal handvatten om cliënten met schuldenproblematiek te begeleiden. Structurele vroegtijdige samenwerking met onder meer schuldhulpverlening is dan ook nodig …..

Lees meer

Lector Schulden en Incasso, Nadja Jungmann, is te gast in de podcast van BNR big five. In deze serie gaan Diana Matroos en Art Rooijakkers in gesprek met de hoofdrolspelers van de belangrijkste dossiers in Nederland – zo nu het dossier geldzorgen. Nadja vertelt o.a. over wat er gebeurt er in het brein als je …..

Lees meer

De winnaar van de scriptieprijs editie 2021 is bekend. De prijs zal worden uitgereikt aan: Donny Bijl, SJD-deeltijd, Hanzehogeschool Groningen. Hij schreef een scriptie getiteld “Ondernemers en schulden: Een onderzoek naar gemeentelijke schuldhulpverlening aan ondernemers” in opdracht van de Gemeentelijke Kredietbank Midden-Groningen. We feliciteren Donny met de beste scriptie van 2021 en wensen hem veel …..

Lees meer

In opdracht van het ministerie van VWS organiseert het lectoraat Schulden en Incasso drie leernetwerkbijeenkomsten voor huisartsenpraktijken en schuldhulpverlenende organisaties. Het doel van de bijeenkomsten is om partijen die vorm willen geven aan samenwerking tussen huisartsenpraktijken en schuldhulpverlening daarbij verder te helpen. De eerste leernetwerkbijeenkomst vond in juni plaats, de inhoud van de bijeenkomst kan …..

Lees meer

Na maanden van lockdowns en contactbeperkingen, gaat het land nu steeds verder open. Ook de economie herstelt zich sterk. Maar profiteert iedereen van die herstart? Of zijn er groepen die achterblijven? Al sinds het begin van de coronacrisis bestaan er zorgen over een toenemende tweedeling in de samenleving. Economisch herstel alleen zal niet genoeg zijn …..

Lees meer

In het eindrapport ophogingen zijn de resultaten van het onderzoek naar de te verwachte effecten van een uitzonderingsjaar op het betaalgedrag van huishoudens weergegeven. Via een kamerbrief is er een reactie gekomen op dit eindrapport. Dit is via de onderstaande link te lezen: Kamerbrief over waarborgfonds saneringskredieten en uitzonderingsjaar ophogingen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl Dit …..

Lees meer

Loonbeslagen, medewerkers die om voorschotten vragen en uitval door financiële stress? Ook als werkgever kom je soms in aanraking met de gevolgen van schulden bij je werknemers. Werkgevers schatten in dat financiële problemen bijdragen aan extra ziekteverzuim tot wel negen dagen per jaar en een afname van de arbeidsproductiviteit van ongeveer 20 procent (Madern, Bos …..

Lees meer