Publicaties en media

472 resultaten

Het Rode Kruis slaat alarm over de toenemende armoede in Rotterdam. Ondanks steunmaatregelen van de overheid blijkt een steeds grotere groep mensen niet rond te kunnen komen. De Volkskrant vroeg onder andere aan Nadja Jungmann, lector en bijzonder hoogleraar schuldenproblematiek, hoe dit mogelijk is. Nadja: ‘we moeten ons realiseren dat we een systeem hebben gecreëerd …..

Lees meer

In de tweede aflevering van de podcast Sociaal Domein bespreekt Lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar Nadja Jungmann de wetswijzigingen binnen de Wet schuldsanering (Wsnp). Dit doet zij samen met Wsnp-bewindvoerder Edith van Dijk. Op 1 juli 2023 is het stelstel van schuldhulpverlening stevig herijkt. Nadja en Edith doordenken de ondoordachte wijzigingen en bespreken …..

Lees meer

Ongeveer 30.000 personen hebben een openstaande bijstandsschuld bij de gemeente Rotterdam. De totale schuld is ongeveer 125 miljoen euro. Deze schulden kunnen om uiteenlopende redenen zijn ontstaan, zoals door terugvordering van te veel ontvangen bijstandsuitkering, het ontvangen van leenbijstand voor het aanschaffen van duurzame consumptiegoederen of door boetes voor het overtreden van de inlichtingenplicht. (bron) …..

Lees meer

Naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire kwamen ook op gemeentelijk niveau uitvoerend professionals in een lastig pakket. Rosanne Oomkens, senior onderzoeker binnen het lectoraat Schulden en Incasso deed onderzoek naar de knellende mechanismen in de uitvoering van de wet- en regelgeving en beleid. In het onderzoek ligt de nadruk op het signaleren, agenderen en opvolgen van …..

Lees meer

Achter de Voordeur is een project van de Hogeschool Utrecht waarin studenten van verschillende opleidingen de wijk ingaan om de ervaringen en behoefden van mensen met geldzorgen op te halen. Het project keert jaarlijks terug binnen de HU. In Achter de Voordeur 2.0 werden de ervaringen van inwoners met geldzorgen in de Utrechtse wijk Ondiep …..

Lees meer

In de podcast Sociaal Domein bespreekt Lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar Nadja Jungmann alleen of samen met een gast wetsvoorstellen en onderzoeken met implicaties voor het sociaal domein. In de eerste aflevering gaat Nadja in gesprek met commissievoorzitter Godfried Engbersen van de Commissie Sociaal Minimum en bespreken ze de inhoud van het rapport …..

Lees meer

Per 1 juli wijzigt de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Er worden flinke aanpassingen doorgevoerd in de regels rondom toelating en de duur van de wettelijke schuldregeling. Lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam Nadja Jungmann schrijft erover in een blog op de website van de Universiteit van Amsterdam. “De meest …..

Lees meer

De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil meer zicht op de positie van mensen die werk hebben, maar niet rondkomen of daar een risico op lopen. Er is veel literatuur beschikbaar over bestaanszekerheid van werkenden. Het ontbreekt echter aan een samenhangende duiding van de beschikbare onderzoeken. Een overkoepelend beeld van de beschikbare …..

Lees meer

Schouders Eronder heeft in samenwerking met Hogeschool Utrecht een hoofdstuk gepubliceerd voor professionals binnen de sociaal financiële dienstverlening, het zorgdomein, het onderwijsdomein en het veiligheidsdomein. In dit hoofdstuk wordt uitleg gegeven over hoe geldzorgen bij burgers gesignaleerd kunnen worden, bespreekbaar worden gemaakt en hoe doorverwijzing gerealiseerd wordt. Ook leggen ze uit hoe de schuldhulpverlening in …..

Lees meer

Het lectoraat Schulden en Incasso van het Kenniscentrum Sociale Innovatie bij de Hogeschool Utrecht reikt dit jaar voor de vijfde keer de scriptieprijs uit. De winnaar van vorig jaar was Aylin Özdemir, met haar scriptie “Stress-sensitieve spreekkamer van de gemeente Deventer” in opdracht van gemeente Deventer. We willen de scriptieprijs ook dit jaar weer uitreiken aan …..

Lees meer