alle Thema's

11 resultaten


Schuldpreventie is gericht op het voorkomen van financiële problemen. Door mensen te ondersteunen kan veel ellende worden voorkomen.

Lees meer

De complexiteit van toeleiding, toegankelijkheid van schuldhulpverlening en het krijgen van een passende schuldregeling

Lees meer

Hoe kunnen we voorzien in effectieve(re) interventies? Onderzoek en praktijk samen op zoek naar wat een interventie precies effectief maakt.

Lees meer

Financiële problemen kunnen leiden tot het ontstaan of verergeren van fysieke en psychische problemen. De leefstijl wordt bijvoorbeeld ongezonder, of het lukt niet meer om alle noodzakelijke zorgkosten op te brengen. Voor mensen met schulden én gezondheidsproblemen kan het een dubbel zo moeilijke opgave zijn om de problemen op te lossen. Met flinke gezondheidsproblemen is …..

Lees meer

Als er sprake is van schuldenproblematiek hebben huishoudens vaak te maken met meerdere schuldeisers die soms heel verschillende incassobevoegdheden hebben. Om professionals in het sociaal domein te ondersteunen om cliënten bij te staan bij alledaagse vragen over incassobevoegdheden heeft het lectoraat de handreiking De eindjes aan elkaar knopen geschreven.

Lees meer

In de jaren na de crisis was er sprake van een grote groei van het aantal huishoudens met schulden. Schuldhulpverlenende organisaties hadden hun handen vol aan het opvangen van de nieuwe groepen (huizenbezitters, zelfstandigen, hogere inkomens etc.). Nu het aantal huishoudens met problematische schulden voor het eerst in een decennium lijkt te dalen, breekt de …..

Lees meer

In de afgelopen jaren nam het aantal huishoudens onder bewind fors toe. Beschermingsbewind is een voorziening voor mensen die -tijdelijk- niet in staat zijn om hun administratie zelfstandig te voeren. Het lectoraat onderzoekt wat beschermingsbewind voor deze groep oplevert, door middel van een dossierstudie bij bewindvoerderskantoren.

Lees meer

Vrijwilligers zijn een belangrijke speler binnen het veld van de schuldhulpverlening. Zij ondersteunen mensen met financiële problemen op verschillende manieren. Zo zijn er vrijwilligers die eenmalig helpen, bijvoorbeeld bij de aanvraag van toeslagen, maar ook vrijwilligers een jaar lang ondersteunen bij de administratie. Het lectoraat doet onderzoek naar de rol, meerwaarde en grenzen van vrijwilligers.

Lees meer