alle Thema's

10 resultaten

Studenten met financiële zorgen maken zich veel zorgen over hun studieschuld. Uit onderzoek van het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht is gebleken dat ruim driekwart van de hbo-studenten zich zorgen maakt over hun studieschuld. Ook geven zij aan (zeer) moeilijk rond te kunnen komen. Door deze zorgen denken sommige studenten erover om te …..

Lees meer

Hoe kunnen we voorzien in effectieve(re) interventies? Onderzoek en praktijk samen op zoek naar wat een interventie precies effectief maakt.

Lees meer

Om mensen die leven met aanhoudende stress en zorgen effectief te helpen is het van groot belang dat organisaties voorzien in stress-sensitieve dienstverlening.

Lees meer

Schuldpreventie is gericht op het voorkomen van financiële problemen. Door mensen te ondersteunen kan veel ellende worden voorkomen.

Lees meer

Financiële problemen kunnen leiden tot het ontstaan of verergeren van fysieke en psychische problemen. De leefstijl wordt bijvoorbeeld ongezonder, of het lukt niet meer om alle noodzakelijke zorgkosten op te brengen. Voor mensen met schulden én gezondheidsproblemen kan het een dubbel zo moeilijke opgave zijn om de problemen op te lossen. Met flinke gezondheidsproblemen is …..

Lees meer

In de jaren na de crisis was er sprake van een grote groei van het aantal huishoudens met schulden. Schuldhulpverlenende organisaties hadden hun handen vol aan het opvangen van de nieuwe groepen (huizenbezitters, zelfstandigen, hogere inkomens etc.). Nu het aantal huishoudens met problematische schulden voor het eerst in een decennium lijkt te dalen, breekt de …..

Lees meer

In de afgelopen jaren nam het aantal huishoudens onder bewind fors toe. Beschermingsbewind is een voorziening voor mensen die -tijdelijk- niet in staat zijn om hun administratie zelfstandig te voeren. Het lectoraat onderzoekt wat beschermingsbewind voor deze groep oplevert, door middel van een dossierstudie bij bewindvoerderskantoren.

Lees meer

Vrijwilligers zijn een belangrijke speler binnen het veld van de schuldhulpverlening. Zij ondersteunen mensen met financiële problemen op verschillende manieren. Zo zijn er vrijwilligers die eenmalig helpen, bijvoorbeeld bij de aanvraag van toeslagen, maar ook vrijwilligers een jaar lang ondersteunen bij de administratie. Het lectoraat doet onderzoek naar de rol, meerwaarde en grenzen van vrijwilligers.

Lees meer

Er is relatief weinig bekend over de effectiviteit van lesprogramma’s, cursussen en trainingen. De focus van het lectoraat ligt dan ook op het inzichtelijk maken van effectiviteit en werkzame bestanddelen.

Lees meer

Problematische schulden vormen een belangrijke belemmering voor de uitvoering van reclasseringswerk. Hogeschool Utrecht heeft op verzoek van de SVG (Stichting Verslavingsreclassering GGZ) onderzoek gedaan naar de verschillende vormen van ondersteuning die voorhanden zijn voor reclasseringscliënten met problematische schulden. Het rapport “Gevangen in schuld” is het resultaat van dit onderzoek.

Lees meer