Publicaties en media

511 resultaten

Per 1 juli wijzigt de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Er worden flinke aanpassingen doorgevoerd in de regels rondom toelating en de duur van de wettelijke schuldregeling. Lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam Nadja Jungmann schrijft erover in een blog op de website van de Universiteit van Amsterdam. “De meest …..

Lees meer

De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil meer zicht op de positie van mensen die werk hebben, maar niet rondkomen of daar een risico op lopen. Er is veel literatuur beschikbaar over bestaanszekerheid van werkenden. Het ontbreekt echter aan een samenhangende duiding van de beschikbare onderzoeken. Een overkoepelend beeld van de beschikbare …..

Lees meer

Schouders Eronder heeft in samenwerking met Hogeschool Utrecht een hoofdstuk gepubliceerd voor professionals binnen de sociaal financiële dienstverlening, het zorgdomein, het onderwijsdomein en het veiligheidsdomein. In dit hoofdstuk wordt uitleg gegeven over hoe geldzorgen bij burgers gesignaleerd kunnen worden, bespreekbaar worden gemaakt en hoe doorverwijzing gerealiseerd wordt. Ook leggen ze uit hoe de schuldhulpverlening in …..

Lees meer

Gercoline van Beek was te gast in de podcast Reclasseringsacademie. In deze podscast ging zij in gesprek met reclasseringswerker Mark van der Graaf over de omvang en achtergrond van schulden onder reclasseringscliënten en de belemmeringen die reclasseringscliënten én -werkers ervaren in de aanpak van schulden. Daarna praatten Mark en Gercoline verder over wat deze bevindingen …..

Lees meer

Het lectoraat Schulden en Incasso van het Kenniscentrum Sociale Innovatie bij de Hogeschool Utrecht reikt dit jaar voor de vijfde keer de scriptieprijs uit. De winnaar van vorig jaar was Aylin Özdemir, met haar scriptie “Stress-sensitieve spreekkamer van de gemeente Deventer” in opdracht van gemeente Deventer. We willen de scriptieprijs ook dit jaar weer uitreiken aan …..

Lees meer

Gercoline van Beek werd door de Bonjo-krant – de krant die in alle (jeugd)gevangenissen en forensische instellingen in Nederland wordt verspreid om gedetineerden te voorzien van nieuws en achtergronden met betrekking tot het gevangeniswezen – geïnterviewd over schuldenproblematiek onder delinquenten. In dit interview vertelt Gercoline over haar onderzoek naar schuldenproblematiek onder delinquenten. Lees het interview …..

Lees meer

Op 17 mei 2023 organiseerde de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rondetafelgesprek. Tijdens dit gesprek werd gesproken over de vraag hoe schuldhulpverleningstrajecten verbeterd kunnen worden om mensen sneller een schuldenvrije toekomst te bieden. Lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar Nadja Jungmann heeft een bijdrage geleverd aan dit rondetafelgesprek. Dit deed zij aan …..

Lees meer

In de podcast aflevering Hoe komen we uit de schulden? van Noortje Thijssen en Hans Rodenburg wordt de huidige schuldenproblematiek in Nederland besproken. Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, schuift aan. Besproken wordt waarom de schuldenproblematiek zo hardnekkig is en wat er nodig is om dit probleem …..

Lees meer

Armoede, schulden en gezondheid zijn nauw met elkaar verweven. Mensen met geldzorgen kampen vaak met langdurige stress met als gevolg lichamelijke en psychische gezondheidsklachten. Ze komen daardoor bij de huisarts met klachten waar niet altijd een direct aanwijsbare medische oorzaak voor is. Wat kan de huisarts doen en wat levert het op? Op basis van …..

Lees meer

Armoede, schulden en gezondheid zijn nauw met elkaar verweven. Mensen met geldzorgen kampen vaak met langdurige stress, een slecht ervaren gezondheid, een ongezonde leefstijl, chronische ziekte(n) en psychische klachten. Deze mensen komen daardoor vaker dan gemiddeld bij de huisarts op het spreekuur met klachten waar niet altijd een medische oorzaak aan ten grondslag ligt. Vroegsignalering …..

Lees meer