Schuldpreventie

Schuldpreventie is erop gericht schulden te voorkomen, ze zo vroeg mogelijk te signaleren en te voorkomen dat ze problematisch worden. Schuldpreventie is een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die erop gericht zijn dat personen financieel vaardig worden en zich zo gedragen dat financiën op orde zijn en blijven. Het onderzoek van het lectoraat is erop gericht meer zicht te krijgen op hoe mensen ondersteund kunnen worden zodat ze financieel gezond gedrag kunnen vertonen en leven binnen een financieel gezonde situatie.