Publicaties en media van: Gercoline van Beek

30 resultaten

Het Lectoraat Schulden en Incasso doet samen met de praktijk onderzoek om uitvoering en beleid te versterken en schuldenproblematiek te verminderen. Zowel de samenwerking tussen schuldhulp en bewind als de kwaliteit van en toezicht op bewindvoering vormen daarbij belangrijke thema’s. Vivian den Hartogh, Rosanne Oomkens en Gercoline van Beek schreven een position paper waarin ze …..

Lees meer
Dit artikel is onderdeel van het promotie-onderzoek van Gercoline van Beek naar financiële problematiek onder reclasseringscliënten. Het doel van deze studie was om de voorspellende waarde van schulden met betrekking tot recidive te onderzoeken en daarnaast te kijken welke specifieke elementen hierbij betrokken zijn. Dit is gedaan aan de hand van 250 proefpersonen die op …..

Lees meerGercoline van Beek was te gast in de podcast Reclasseringsacademie. In deze podscast ging zij in gesprek met reclasseringswerker Mark van der Graaf over de omvang en achtergrond van schulden onder reclasseringscliënten en de belemmeringen die reclasseringscliënten én -werkers ervaren in de aanpak van schulden. Daarna praatten Mark en Gercoline verder over wat deze bevindingen …..

Lees meer

Gercoline van Beek werd door de Bonjo-krant – de krant die in alle (jeugd)gevangenissen en forensische instellingen in Nederland wordt verspreid om gedetineerden te voorzien van nieuws en achtergronden met betrekking tot het gevangeniswezen – geïnterviewd over schuldenproblematiek onder delinquenten. In dit interview vertelt Gercoline over haar onderzoek naar schuldenproblematiek onder delinquenten. Lees het interview …..

Lees meer