Publicaties en media

505 resultaten


Veel werkgevers vinden het belangrijk om werknemers met geldzorgen, of dreigende geldzorgen, ondersteuning te bieden. Er bestaan al veel tips voor werkgevers om met dit thema aan de slag te gaan. Toch blijkt het implementeren ervan in de eigen organisatie vaak lastig in de praktijk. Ondanks goede intenties bestaan er enkele risico’s bij het implementeren …..

Lees meer

Om in de samenleving mee te doen zijn drie basisvaardigheden onmisbaar: digitale vaardigheden, geletterdheid en gecijferdheid. Voor deze laatste vaardigheid is weinig aandacht in de Nederlandse maatschappij, terwijl er in Nederland ruim 2.1 miljoen mensen laaggecijferd zijn. Lector wiskundig en analytisch vermogen dr. Kees Hoogland en lector schuldpreventie en vroegsignalering dr. Tamara Madern gingen in …..

Lees meer

In een gesprek met Nationale Nederlanden geeft lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar schuldenproblematiek Nadja Jungmann tips aan werkgevers over hoe zij zo goed mogelijk om kunnen gaan met financiële stress onder werknemers. Financiële stress heeft namelijk invloed op het werk en kan leiden tot verzuim. Het Nibud berekende eerder al dat een werknemer …..

Lees meer


Op 19 januari 2023 zal er op de Hogeschool Utrecht (Padualaan 101, Utrecht Science Park, Utrecht) een symposium plaatsvinden rond het onderwerp ‘Schulden onder delinquenten’ naar aanleiding van de promotie van Gercoline van Beek op dit thema.           Het programma zal zijn van 14:00-16:30u. in collegezaal 2.001, de inloop is vanaf 13:30u. …..

Lees meer

Op 19 december zal Gercoline van Beek in het openbaar haar proefschrift ‘Mea culpa: De complexiteit van financiële problematiek onder reclasseringscliënten’ te verdedigen. De plechtigheid zal plaatsvinden om half 2 in de aula van Tilburg University. Aanmelden kan via deze link. De plechtigheid zal ook online te volgen zijn via deze link. Gercoline heeft de …..

Lees meer

Gercoline van Beek heeft de afgelopen jaren promotieonderzoek gedaan naar schulden onder delinquenten (specifiek reclasseringscliënten). Op 1 december is Gercoline aanwezig in de serie Utrecht Maakt Kennis van Podium (cultureel studentenpodium van de HU) in de theaterzaal van de bibliotheek aan Neude in Utrecht. Een mooi omlijst programma van 19:30-21:00u. Wil je aanwezig zijn? Klik …..

Lees meer

In een poll vroeg consumentenprogramma Radar aan werknemers in loondienst met financiële problemen of zij deze problemen wel eens bespreken met hun werkgever Ongeveer de helft van de respondenten gaf aan dit niet te doen. Volgens Tamara Madern, lector schuldpreventie aan de Hogeschool Utrecht, is het belangrijk dat werknemers contact zoeken met hun werkgever bij …..

Lees meer

Als gevolg van de energiecrisis kunnen steeds meer mensen de rekening niet betalen. Niet iedereen heeft spaargeld om dit op te vangen. Incasso en deurwaardersorganisaties maken zich op voor drukke tijden. Wat is de rol van deze partijen? Daarover gaat de nieuwslezer van RTV Utrecht over in gesprek met lector Tamara Madern. Luister hier het …..

Lees meer