Publicaties en media

382 resultaten

Het online werken is door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen en is waarschijnlijk een blijvend verschijnsel. Daarom is het zaak om de (on)mogelijkheden van online werken beter te verkennen. Wanneer is online werken een geschikt middel en wanneer niet?  De Hogeschool Utrecht onderzoekt dit met het project ‘Werken op afstand’, klik hier voor meer …..

Lees meer                  Het lectoraat Schulden en Incasso heeft met subsidie van Instituut Gak onderzoek gedaan naar belemmeringen die lager opgeleiden ervaren als zij gebruik maken van publieke dienstverlening. Lager opgeleiden maken relatief veel gebruik van publieke dienstverlening maar hebben vaker moeite om te voldoen aan wat er van …..

Lees meer


Langdurige stress door schulden maakt mensen gericht op de korte termijn. Zorgen dat je vanavond iets te eten hebt bijvoorbeeld, lijkt belangrijker dan het aanleveren van documenten aan je schuldhulpverlener. Hoe motiveren we mensen om stappen te zetten naar een schuldvrije toekomst? Tamara Madern, lector ‘Schuldpreventie en Vroegsignalering’ aan de Hogeschool Utrecht, vertelt hoe ‘positieve …..

Lees meer

”Gemeenten moeten vanaf 1 januari verplicht persoonlijk contact zoeken met inwoners met schulden. Woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, waterbedrijven en energieleveranciers hebben beloofd om zo vroeg mogelijk signalen van betalingsachterstanden door te geven aan de gemeenten. Zo moeten problematische schulden worden voorkomen.”  Lector Vroegsignalering en Schuldpreventie Tamara Madern sprak hierover bij Radio 1 en werd tevens geïnterviewd door …..

Lees meer

Lector Nadja Jungmann werd geïnterviewd door Sociale Vraagstukken over de schuldenproblematiek van de afgelopen jaren en kijkt naar de toekomst. ”Door de coronacrisis wacht ons land een nieuwe vloedgolf van mensen met schulden. Reden te meer om haast te maken met een werkbare aanpak, vindt schuldenexpert Nadja Jungmann. Maar liever niet te radicaal. ‘Beter stevig …..

Lees meer

Lectoren Nadja Jungmann en Jean Pierre Wilken van de Hogeschool Utrecht hebben samen verkennend onderzoek gedaan naar de sociale impact van Covid-19 in Nederland. In dit onderzoek zoomen zij in op verschillende domeinen van het sociaal werk: kinderen, jongeren, gezinnen, onderwijs, sport en cultuur, arbeid, toegang tot het recht, schulden en kwetsbare groepen. In al …..

Lees meer