Publicaties en media

272 resultaten

Het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht heeft met subsidie van Instituut Gak onderzocht welke belemmeringen lager opgeleiden ervaren bij het gebruik van publieke dienstverlening op het terrein van sociale zekerheid en de financiële kant van het gebruik van zorg. Het onderzoek biedt inzicht in belemmeringen in een aantal proceselementen waarmee lager opgeleiden …..

Lees meer

De leergang Expert Schuldhulpverlening, die het lectoraat Schulden en Incasso in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Saxion verzorgt, is in volle gang. 15 enthousiaste deelnemers zijn in het najaar van 2019 van start gegaan en volgen met veel plezier deze eenjarige opleiding. Waaronder Fara Kambiz, werkzaam als projectleider binnen de …..

Lees meerLector Schuldpreventie en Vroegsignalering Tamara Madern beschrijft in haar blog voor Sociaalweb in hoeverre de Wgs-wijziging helpend is. ”Proactief inwoners met schulden benaderen is noodzaak. De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die ervoor moet zorgen dat gemeenten van verschillende schuldeisers betalingsachterstandgegevens over inwoners mogen ontvangen is in de eerste plaats dan ook zege. …..

Lees meer

Uit een nieuwsbericht van de NOS blijkt dat steeds meer Nederlanders aankloppen bij voedselbanken. Terwijl voedselpakketten zijn bedoeld als tijdelijke noodhulp doet dus een een groeiende groep Nederlanders steeds langer een beroep op die hulp. Vorig jaar ontvingen meer dan 150.000 mensen een noodpakket, acht procent meer dan in 2018. Tegelijkertijd krijgen voedselbanken minder producten …..

Lees meer