Aanpak van geldzorgen geeft gezondheidswinst

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse huishoudens worstelt met geldzorgen en (problematische) schulden. Aanhoudende geldzorgen kunnen doorwerken op de fysieke en mentale gezondheid en op de leefstijl van mensen. Een effectieve aanpak van financiële problemen kan gezondheidswinst opleveren en het met geld samenhangende beroep op de zorg verminderen. De huisartsenzorg onderkent de relatie, maar moet nog bepalen hoe ze daar op passende wijze aan kan bijdragen. Op tal van plekken werd er in de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met het terugdringen van met geld samenhangende gezondheidsproblemen en de manier waarop huisartsenzorg, het welzijnswerk en de schuldhulpverlening daarbij kunnen versterken. Dit heeft twee richtinggevende principes opgeleverd: ‘stel de patiënt centraal’ en ‘lever de zorg op de juiste plek’.

Lees het artikel hieronder.

thumbnail of 2023 Huisarts en wetenschap

2023 Huisarts en wetenschap
Download