Publicaties en media

266 resultaten

  Niet alleen studenten maar ook hun ouders maken zich zorgen over het leenstelsel en ervaren daar stress van, blijkt uit het artikel van de Trouw. Het is een vraagstuk voor zowel studenten als hun ouders. De ouders maken zich namelijk zorgen over het gemak waarmee hun kinderen een lening afsluiten zonder dat ze daarbij …..

Lees meer


thumbnail of Handreiking – Zorgen over geld praten helpt

Onze samenleving gaat er steeds meer vanuit dat mensen op eigen kracht hun leven vormgeven. Het oplossen van problemen valt daar ook onder. Mensen praten (daarom) niet graag over problemen, zoals financiële zorgen. Terwijl het juist heel belangrijk is om er wel over te praten. Dan kan de juiste hulp geboden worden. Zowel het lectoraat …..

Lees meer


Door de invoering van het leenstelsel zijn steeds meer studenten gedwongen om een studielening af te sluiten. De verwachte gemiddelde studieschuld van studenten is 21.000 euro door de invoering van het stelsel. Studenten hebben na afronding van hun studie 35 jaar om dat bedrag af te lossen. Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroegsignalering is geïnterviewd door NU.nl …..

Lees meer


Trouw beschrijft vandaag in een artikel het paradox van de aanmeldingen bij de schuldhulpverlening. Het geeft weer dat het aantal aanmeldingen bij de schuldhulpverlening is gedaald met 10 procent terwijl het aantal huishoudens met problematische schulden blijft oplopen. Een grote groep is onvindbaar. Dat is zorgelijk, stellen verschillende schuldenexperts. “Ook na de crisis blijven sommige …..

Lees meer

”Op 22 mei 2018 informeerde staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark de Tweede Kamer over de maatregelen en acties die de komende jaren worden genomen om problematische schulden terug te dringen. In haar brief beschrijft zij onder andere dat het kabinet de doorstroming vanuit het minnelijke traject naar het wettelijke traject wil …..

Lees meer

thumbnail of Artikel De noodzaak van meer begeleiding voor studenten_pag19-21

In het Tijdschrift voor Schuldsanering verscheen dit artikel van Eline Maussen, Barbera van der Meulen en Tamara Madern over financiële zorgen van hbo-studenten. Het lectoraat deed onderzoek naar financiële zorgen van hbo-studenten op verschillende hogescholen in Nederland. In het artikel worden de resultaten van het onderzoek besproken en wordt een oproep gedaan aan de (gemeentelijke) schuldhulpverlening om hbo-medewerkers te …..

Lees meer