Publicaties en media

314 resultaten


In de afgelopen jaren is het gedrag van mensen steeds meer centraal komen te staan in het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid. Duidelijk is dat het niet voldoende is om financiële kennis te hebben om schulden te voorkomen. Naast het denkvermogen moet ook rekening worden gehouden met het doenvermogen van mensen. Maar hoe kan een gemeente …..

Lees meer


De spreekkamer van de huisarts is de laatste weken leeg, in veel, zo niet alle praktijken. Daarentegen staat de telefoon van de dokter roodgloeiend. Huisartsen en doktersassistenten stellen patiënten telefonisch en via de mail gerust of zorgen voor noodzakelijke verwijzingen. Dat kan in deze crisistijd ook niet anders: het is veiliger voor zorgverleners en voor …..

Lees meer

Het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht heeft met subsidie van Instituut Gak onderzocht welke belemmeringen lager opgeleiden ervaren bij het gebruik van publieke dienstverlening op het terrein van sociale zekerheid en de financiële kant van het gebruik van zorg. Het onderzoek biedt inzicht in belemmeringen in een aantal proceselementen waarmee lager opgeleiden …..

Lees meer

De leergang Expert Schuldhulpverlening, die het lectoraat Schulden en Incasso in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Saxion verzorgt, is in volle gang. 15 enthousiaste deelnemers zijn in het najaar van 2019 van start gegaan en volgen met veel plezier deze eenjarige opleiding. Waaronder Fara Kambiz, werkzaam als projectleider binnen de …..

Lees meer