Publicaties en media

499 resultaten

7,6 procent van alle huishoudens heeft professionele hulp nodig om de schuldenlast waar zij mee te maken hebben op te lossen. Volgens hoogleraar en lector schuldenproblematiek Nadja Jungmann is de schuldenproblematiek bij deze groep zo ingewikkeld en hoog ten opzichte van het inkomen, dat het niet realistisch is dat schulden afbetaald kunnen worden zonder kwijtschelding. …..

Lees meer

thumbnail of Kennispagina 1 februari _Databank Nadja Jungman

Lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann is per 1 januari 2023 de nieuwe voorzitter van de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De commissie buigt zich over sociale interventies die worden ingediend en beoordeelt of deze interventies kunnen worden opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies. Nadja Jungmann vindt de databank belangrijk omdat het een …..

Lees meer

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in samenwerking met Save the Children een kwalitatief onderzoek gedaan naar wat nu écht werkt bij het bereiken van jongeren met geldproblemen. Uniek aan dit onderzoek is dat jongeren zelf gevraagd is hoe men hen het beste kan bereiken. Het onderzoek is uitgevoerd door bij zes verschillende jongereninterventies in verschillende gemeenten …..

Lees meer

Hoe verschillen klanten onder bewind en in de schuldhulp van elkaar en wat bevordert doorstroom tussen deze voorzieningen? Deze vraag stond centraal in het onderzoek Segmentatie en doorstroom bij schulden. Voor dit onderzoek zijn 258 enquêtes afgenomen bij mensen in minnelijke en wettelijke schuldregelingen of onder bewind, en zijn 31 schuldhulpverleners, bewindvoerders en professionals in het …..

Lees meer

Op donderdag 1 november vond het congres van zorgverzekeringslijn plaats, met het thema ‘schulden als gezondheidsprobleem’. Centraal stond de samenwerking tussen het sociaal domein en eerstelijnszorg en de rol van de zorgverzekering. Diverse gastsprekers en experts, waaronder promovenda Annemarieke van der Veer, hebben hun visie toegelicht en gingen met elkaar in gesprek. Naar aanleiding van …..

Lees meer


Gercoline van Beek promoveerde op onderzoek naar schulden onder reclasseringscliënten. Haar proefschrift, Mea Culpa: The complexity of financial problems among probation clients, zoomt in op de relatie tussen schulden en criminaliteit. Er is nog veel onduidelijkheid over de relatie tussen deze aspecten. Het doel van het proefschrift is daarom om op een systematische wijze meer …..

Lees meer

Onderzoek laat zien dat schulden veel voorkomen onder delinquenten, maar dat hiervoor nog relatief weinig aandacht is. Schulden onder delinquenten zijn complex, diepgeworteld en sterk verweven met problemen op andere levensdomeinen. Bovendien belemmeren ze resocialisatie en verhogen ze het risico op terugval in criminaliteit. In de aanpak van schulden kampen delinquenten met gevoelens van stress …..

Lees meer

Lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar bijzondere aspecten van het privaatrecht Nadja Jungmann heeft een bijdrage geschreven voor christen democraten verkenning (CDV) van het CDA. Jungmann stelt in het artikel dat vanaf 2018 tal van initiatieven zijn ontplooid om de positie van schuldenaars te versterken. Deze aanpak heeft echter nog niet tot het gewenste …..

Lees meer

Onderzoeker Annemarieke van der Veer werd geïnterviewd door William en Lina, twee internationale studenten, voor de Leidse Podcast Studenticast. Een podcast voor en door studenten over studentenwelzijn. In de tweede aflevering van deze Engelstalige podcast gaat het over financiën. Een thema dat op het moment erg leeft onder studenten omdat rondkomen voor hen niet makkelijk …..

Lees meer