Stress-sensitief werken

Het besef dat chronische stress negatief doorwerkt op het vermogen van cliënten om doelen te realiseren

Financiële problemen trekken een wissel op ons functioneren. De aanhoudende zorgen en stress dragen er bij veel mensen aan bij dat ze meer bij de dag gaan leven, meer moeite hebben om in actie te komen, vol te houden en hun emoties en verlangens te reguleren. In de afgelopen jaren is er veel wetenschappelijke literatuur beschikbaar gekomen over de gijzelende werking van geldstress. Om mensen in die context effectief te helpen is het van groot belang dat gemeenten en organisaties stress-sensitief werken. Dit is dienstverlening die aansluit op de ontregelende werking van aanhoudende stress en die mensen in die context in staat stelt om hun doelen vaker en sneller te realiseren. Gemeenten en organisaties kunnen hiervoor verschillende bouwstenen inzetten zoals schriftelijke communicatie, inrichting van ontmoetingsruimten en leerdoelen stellen.

Leerkring

Het lectoraat organiseert sinds begin 2021 verschillende bijeenkomst met de leerkring stress-sensitief werken. Aan het leernetwerk zijn ongeveer twaalf verschillende gemeenten en organisaties betrokken die werken binnen het sociaal domein in Nederland. Deze organisaties en gemeenten zijn bezig met de invoering van stress-sensitief werken. Tijdens de bijeenkomsten wisselen ze ideeën, vraagstukken en (eerste) instrumenten uit om zo van elkaar te leren.