Stress-sensitieve dienstverlening

Om mensen die leven met aanhoudende stress en zorgen effectief te helpen is het van groot belang dat organisaties voorzien in stress-sensitieve dienstverlening.

Financiële problemen trekken een wissel op ons functioneren. De aanhoudende zorgen en stress dragen er bij veel mensen aan bij dat ze meer bij de dag gaan leven, meer moeite hebben om in actie te komen, vol te houden en hun emoties en verlangens te reguleren. In de afgelopen jaren is er veel wetenschappelijke literatuur beschikbaar gekomen over de gijzelende werking van geldstress. Om mensen in die context effectief te helpen is het van groot belang dat organisaties voorzien in stress-sensitieve dienstverlening. Dit is dienstverlening die aansluit op de ontregelende werking van aanhoudende stress en die mensen in die context in staat stelt om hun doelen vaker en sneller te realiseren. Het lectoraat werkt in brede zin aan stress-sensitieve dienstverlening.