Publicaties en media van: Tamara Madern

103 resultaten

In 2022 is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een nieuwe aanpak van geldzorgen, armoede en schulden geformuleerd met als doel om armoede en schulden te halveren. Naast het oplossen van schulden is het ook van belang om beginnende geldzorgen aan te pakken: wat houdt de preventie van armoede en schulden in? …..

Lees meer

40% van de mensen die met problematische schulden bij de gemeente aankloppen lukt het niet om een aanvraag voor een schuldregeling af te ronden. Bij de gemeente Utrecht is dat 34%. Wat kunnen wij van Utrecht leren? Als je aan Utrechtse cliënten vraagt wat hen geholpen heeft om op moeilijke momenten vol te houden noemen …..

Lees meer

Mensen met ervaringskennis aan het woord laten in filmpjes of brieven maakt de communicatie persoonlijker en inlevender. Uit interviews bleek dat mensen met een smalle beurs een voorkeur hadden voor een filmpje waarin een voormalige client van schuldhulpverlening vertelde over haar ervaringen. Dat filmpje trok de aandacht door het persoonlijke verhaal wat erin verteld werd. …..

Lees meer

De schuldenproblematiek in Nederland is allesbehalve onder controle. Het aantal huishoudens met gergegistreerde problematische schulden loopt al een paar jaar op. Vrijwilligersorganisatie Humantias ziet een belangrijke boosdoener van deze problematiek en starrte daarom de petitie  “Stop De Schuldenindustrie”. Wat is de rol van de zogenoemde schuldenindustrie binnen de schuldenproblematiek? In de radio uitzending Spraakmakers op …..

Lees meer

Op woensdag 7 februari werd in Haarlem vanuit project Eerder uit de Schulden een dag georganiseerd voor professionals en jongeren. De dag stond in het teken van jongereninterventies rondom schuldenproblematiek. Expertsessie Eerder uit de schulden, wat werkt bij jongeren Tamara Madern (Hogeschool Utrecht), Floor van den Berg (Save the children) en Marjolein Odekerken (Verwey-Jonker Instituut) …..

Lees meer


Tamara Madern, lector Schulden en Incasso, heeft meegewerkt aan een artikel over dakloosheid voor het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. Dakloosheid is het thema van deze editie van het tijdschrift. In dit artikel ligt de nadruk op hoe aandacht voor geldzaken huisuitzettingen kan voorkomen. Een groeiend aantal huishoudens kan de fors gestegen prijzen van de huishoudelijke uitgaven …..

Lees meer

De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil meer zicht op de positie van mensen die werk hebben, maar niet rondkomen of daar een risico op lopen. Er is veel literatuur beschikbaar over bestaanszekerheid van werkenden. Het ontbreekt echter aan een samenhangende duiding van de beschikbare onderzoeken. Een overkoepelend beeld van de beschikbare …..

Lees meer

In het research paper “A Behaviorally Informed Financial Education Program for the Financially Vulnerable: Design and Effectiveness” beschrijven Dr. Ernst-Jan de Bruijn (Leiden Universiteit), Prof. Gerrit Antonides (Wageningen Universiteit) en Dr. Tamara Madern de opzet en effectiviteit van een aangepaste cursus gebaseerd op gedragswetenschappelijk inzichten. “Financieel kwetsbare consumenten worden vaak geassocieerd met suboptimale financiële gedragingen. …..

Lees meer

Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroegsignalering, werd door Werk aan Uitvoering geïnterviewd over stress-sensitief werk. “Het is niet alleen relevant voor mensen in de schulden, maar voor het hele sociale domein. Veel dienstverlening van de overheid kan  stress-sensitiever worden ingericht.” Meer weten? Lees het interview hier.

Lees meer