Vroeg Eropaf-aanpak binnen de gemeente Amsterdam – Wat werkt? – Onderzoeksrapport

Bij Vroeg Eropaf zoekt de gemeente contact met inwoners over wie een betaalachterstand is gemeld om hulp aan te bieden. Onderzoekers van Bureau Bartels, Verwey-Jonker Instituut, Centraal Bureau voor de Statistiek en Hogeschool Utrecht hebben samen met de Gemeente Amsterdam de Vroeg Eropaf-aanpak in Amsterdam tegen het licht gehouden: wat werkt?

Wat zijn volgens dit onderzoek succesfactoren van de Vroeg Eropaf-aanpak?
Het outreachend werken/proactief benaderen van inwoners met betaalachterstanden. Dus: niet wachten tot inwoners zelf op zoek gaan naar hulp.
Combineren van meerdere vormen van communicatie (‘gecombineerde aanpak’). Dus: benaderen van inwoners via huisbezoek, telefoon, e-mail, WhatsApp, en alle andere manieren die je kunt bedenken.
Duidelijk en eerlijk zijn over mogelijke dienstverlening. Dus: verwachtingsmanagement.
Maken van écht contact. Dus: luisteren naar de inwoner en horen welke vragen, twijfels, angsten of oplossingen de inwoner heeft.

En dan de vraag: wat kan er nog beter? Hiervoor voeren de onderzoekers drie verkenningen uit:
Het aanpassen van de brief die inwoners met een betaalachterstand krijgen.
Een filmpje waarin Vroeg Eropaf-medewerkers uitleg geven over het buurtteam en wat zij voor de inwoner kunnen betekenen.
Het toepassen van ervaringsdeskundigheid in de Vroeg Eropaf-aanpak.

De ervaringen met en de resultaten van deze verkenningen worden in de komende maanden gepubliceerd.

Dit onderzoek is onderdeel van het project Eerder uit de Schulden: wat werkt? Een onderzoeksproject naar diverse interventies in de schuldhulpverlening. Meer informatie over het project is hier te vinden. Eerder uit de Schulden: wat werkt? wordt gefinancierd door NWO in het kader van de NWA-ronde Schulden en Armoede.

thumbnail of Eerder uit de schulden. Rapport Vroeg Eropaf-aanpak binnen de Gemeente Amsterdam (def)

Achtergrondrapport Vroeg Eropaf-aanpak binnen de Gemeente Amsterdam
Download