Publicaties en media van: Rapport

55 resultaten

40 procent van de mensen die zich aanmelden voor schuldhulp valt uit voordat ze een schuldregeling hebben. Steviger inzetten op goede communicatie met de cliënt, meer persoonlijk contact en een snellere toeleiding kan aantal mensen dat uitvalt verlagen. Dit staat beschreven in het rapport “Hoe halen inwoners de eindstreep? – Begeleiding bij de aanvraag van …..

Lees meer

Mensen met ervaringskennis aan het woord laten in filmpjes of brieven maakt de communicatie persoonlijker en inlevender. Uit interviews bleek dat mensen met een smalle beurs een voorkeur hadden voor een filmpje waarin een voormalige client van schuldhulpverlening vertelde over haar ervaringen. Dat filmpje trok de aandacht door het persoonlijke verhaal wat erin verteld werd. …..

Lees meer

Bij Vroeg Eropaf zoekt de gemeente contact met inwoners over wie een betaalachterstand is gemeld om hulp aan te bieden. Onderzoekers van Bureau Bartels, Verwey-Jonker Instituut, Centraal Bureau voor de Statistiek en Hogeschool Utrecht hebben samen met de Gemeente Amsterdam de Vroeg Eropaf-aanpak in Amsterdam tegen het licht gehouden: wat werkt? Wat zijn volgens dit …..

Lees meer

In dit onderzoek wordt in beeld gebracht wat het effect is van “de uitgestoken hand” door schuldeisers en ketenpartners. Hiertoe bekijken we een interventie van een zorgverzekeraar in samenwerking met de rechtbank Amsterdam en de maatschappelijke dienstverlening. Dit onderzoek is onderdeel van het project Eerder uit de Schulden: wat werkt? Een onderzoeksproject naar diverse interventies …..

Lees meer

Minister voor Rechtsbescherming Weerwind heeft in een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer gereageerd op het onderzoek Schulden klein houden en perspectief bieden van Nadja Jungmann en André Moerman en de Kennisanalyse invordering van Nadja Jungmann, Rosanne Oomkens en André Moerman. In de artikelen “Rapport Schulden klein houden en perspectief bieden” en “Kennisanalyse …..

Lees meer

Er is behoorlijk wat informatie beschikbaar over het functioneren van het Nederlandse invorderingsstelsel gericht op de inning van private schulden. Deze beschikbare informatie is nergens samengebracht en bekeken in één onderzoek. Om na te denken over wat er nodig is om het functioneren van de inning van private schulden te verbeteren is er behoefte aan …..

Lees meer

Het Nederlandse stelsel van het incasseren van schulden moet grondig worden herzien. Dit stellen onderzoekers Nadja Jungmann en André Moerman in hun rapport Schulden klein houden en perspectief bieden. In hun rapport laten Jungmann en Moerman zien tot welke uitwassen het huidige incassostelsel kan leiden aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden. De kern van …..

Lees meer

Ongeveer 30.000 personen hebben een openstaande bijstandsschuld bij de gemeente Rotterdam. De totale schuld is ongeveer 125 miljoen euro. Deze schulden kunnen om uiteenlopende redenen zijn ontstaan, zoals door terugvordering van te veel ontvangen bijstandsuitkering, het ontvangen van leenbijstand voor het aanschaffen van duurzame consumptiegoederen of door boetes voor het overtreden van de inlichtingenplicht. (bron) …..

Lees meer

Achter de Voordeur is een project van de Hogeschool Utrecht waarin studenten van verschillende opleidingen de wijk ingaan om de ervaringen en behoefden van mensen met geldzorgen op te halen. Het project keert jaarlijks terug binnen de HU. In Achter de Voordeur 2.0 werden de ervaringen van inwoners met geldzorgen in de Utrechtse wijk Ondiep …..

Lees meer

De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil meer zicht op de positie van mensen die werk hebben, maar niet rondkomen of daar een risico op lopen. Er is veel literatuur beschikbaar over bestaanszekerheid van werkenden. Het ontbreekt echter aan een samenhangende duiding van de beschikbare onderzoeken. Een overkoepelend beeld van de beschikbare …..

Lees meer