Studeren zonder financiële zorgen

Studenten die moeilijk rondkomen ervaren problemen bij hun studie. Het signaleren van financiële zorgen bij studenten is essentieel. Het lectoraat Schulden en Incasso ondersteunt hbo-medewerkers hierbij.

Studenten met financiële zorgen maken zich veel zorgen over hun studieschuld. Uit onderzoek van het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht is gebleken dat ruim driekwart van de hbo-studenten zich zorgen maakt over hun studieschuld. Ook geven zij aan (zeer) moeilijk rond te kunnen komen. Door deze zorgen denken sommige studenten erover om te stoppen met studeren en te gaan werken. Studenten met geldzorgen missen vaker colleges (doordat zij extra moeten werken) of ervaren concentratieproblemen.

Signalen van studenten met financiële problemen kunnen door hbo-medewerkers op verschillende manieren vroegtijdig worden opgepikt. Het lectoraat Schulden en Incasso wil hbo-medewerkers ondersteunen bij het signaleren en het bespreken van geldzorgen bij studenten. Op deze themapagina vindt u meer informatie over het project Studeren zonder financiële zorgen, het onderzoek dat is uitgevoerd door het lectoraat Schulden en Incasso en meer informatie over de workshops “Geldzorgen signaleren en bespreken”.

Heeft u interesse in de producten die we hebben ontwikkeld om financiële problematiek bij studenten te signaleren en het bespreekbaar te maken? Neem dan contact met ons op.