Publicaties en media van: Financiële educatie

10 resultaten

De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil meer zicht op de positie van mensen die werk hebben, maar niet rondkomen of daar een risico op lopen. Er is veel literatuur beschikbaar over bestaanszekerheid van werkenden. Het ontbreekt echter aan een samenhangende duiding van de beschikbare onderzoeken. Een overkoepelend beeld van de beschikbare …..

Lees meer

Schouders Eronder heeft in samenwerking met Hogeschool Utrecht een hoofdstuk gepubliceerd voor professionals binnen de sociaal financiële dienstverlening, het zorgdomein, het onderwijsdomein en het veiligheidsdomein. In dit hoofdstuk wordt uitleg gegeven over hoe geldzorgen bij burgers gesignaleerd kunnen worden, bespreekbaar worden gemaakt en hoe doorverwijzing gerealiseerd wordt. Ook leggen ze uit hoe de schuldhulpverlening in …..

Lees meer

Wat verstaan we onder financiële redzaamheid? En waarom zou dat in de volwasseneneducatie een thema moeten zijn? In ‘Geldzorgen en educatie. Leren, signaleren, bespreken en verwijzen’ legt lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann uit hoe educatie een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de financiële redzaamheid van volwassenen. In dit artikel krijg je zowel …..

Lees meer

Kassa: de maand van het budget Het Nibud stelt dat kinderen vanaf hun zesde, als ze kunnen rekenen en de munt- en briefeenheden kunnen herkennen, zakgeld zouden kunnen krijgen. Nadja Jungmann benadrukt het belang daarvan. “Het maakt niet uit hoeveel het kind krijgt, het geven van zakgeld is verstandig. Het kind leert daarvan omgaan met …..

Lees meerJongeren vinden het soms lastig om goed met geld om te gaan. De stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) heeft daarom  interventies ontwikkeld gericht op het voorkomen van schulden: een daarvan is Moneymatters en deze is bedoeld voor vmbo-leerlingen. Regioplan en het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht hebben impactonderzoek gedaan naar deze interventies. …..

Lees meer

Jongeren vinden het soms lastig om goed met geld om te gaan. De stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) heeft daarom interventies ontwikkeld gericht op het voorkomen van schulden. Een daarvan is Bright about Money en deze is bedoeld voor havo/vwo leerlingen. Regioplan en het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht hebben impactonderzoek gedaan …..

Lees meer

Betaalproblemen komen veel voor onder lager en middelbaar opgeleiden tussen 18 en 34 jaar, zo blijkt uit onderzoek van GGN (2014). De Stichting Weet Wat je Besteedt (WWJB) heeft daarom de Budget Challenge ontwikkeld en deze is bedoeld voor mbo-studenten. De Budget Challenge bestaat uit twee workhops, één daarvan is gericht op het kostenbewust gebruik …..

Lees meer