alle Projecten

41 resultaten

Er ligt een wetsvoorstel Stroomlijning Keten voor Derdenbeslag (SKD) dat zorgt voor betere gegevensuitwisseling tussen betrokken ketenpartners in geval van beslag en verrekening. Ook ligt er een wetsvoorstel voor de ontwikkeling van een portaalfunctie waarin burgers inzicht kunnen krijgen in lopende beslagen en verrekeningen. Doel Het doel van het onderzoek is om de business case …..

Lees meer

In dit project staat de vraag centraal hoe een versterking van lage basisvaardigheden een bouwsteen kan worden in het stress-sensitieve werken. Zodat sociaal werkers bij improductief gedrag alert zijn op lage basisvaardigheden als verklaring en daarover zo in gesprek gaan dat ze inwoners kunnen motiveren om te gaan werken aan versterking. Doel Het doel van …..

Lees meer


Achter de Voordeur is een jaarlijks terugkerend onderzoek- en onderwijsproject aan de HU, waarin studenten van verschillende opleidingen de wijk ingaan om de ervaringen en behoeften op te halen van mensen met geldzorgen. Bijna één op de vijf Nederlandse huishoudens heeft te maken met problematische schulden, of loopt het risico om deze te ontwikkelen. Dit …..

Lees meer

Het vangnet voor ondernemers in financiële problemen (BBZ) werkt niet optimaal. Bij een belangrijk deel van de gevestigde en oudere ondernemers is het maatschappelijk rendement negatief. Ondernemers in de BBZ stoppen eerder met hun bedrijf en/of gaan er in inkomen op achteruit in vergelijking tot eenzelfde controlegroep. Vroegsignalering kan de instroom in de BBZ reduceren. …..

Lees meer

Het lectoraat Schulden en Incasso ontwikkelde samen met de Hogeschool van Amsterdam, de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool Saxion een eenjarige Opleiding Expert Schuldhulpverlening. De opleiding is in september 2019 gestart met een testgroep.  Lector Nadja Jungmann: ”Deze opleiding is de erkenning dat schuldhulpverlening een vak is.”  Verdieping Veel schuldhulpverleners hebben behoefte aan meer verdieping …..

Lees meer

Er zijn aanwijzingen dat mensen met schulden pas relatief laat de weg vinden naar de hulpverlening, waardoor de problemen zijn opgelopen en moeilijker zijn op te lossen. De afgelopen jaren hebben gemeenten daarom veel geld geïnvesteerd in het eerder bereiken van inwoners met schulden en in de verbetering van de ondersteuning die zij ontvangen. Er …..

Lees meer

De COVID-19 heeft naast een enorme impact op de gezondheid onmiskenbaar een effect op de economie. Ondanks de noodmaatregelen leverde één op de vijf huishoudens inkomen in. Alom leefde de vrees dat de schuldenproblematiek, die toch al groot was, snel zou gaan oplopen. Daarnaast groeiden ook de zorgen om de doorwerking daarvan op de gezondheid …..

Lees meer

Geldzorgen hebben impact op gezondheid en daar merken zorgprofessionals ook veel van: zorgmijding, vragen over behandelingskosten, adviezen die niet worden opgevolgd en klachten die voortkomen uit chronische stress. Allemaal zaken die de behandeling kunnen belemmeren. Het kan voor de patiënt van groot belang zijn dat zorgprofessionals vragen naar de financiële situatie. De eerstelijnszorg is een …..

Lees meer

Een groeiende groep werkgevers realiseert zich dat schuldenproblematiek bij medewerkers negatief doorwerkt op de arbeidsproductiviteit en het welzijn van de betrokkenen. Om werkgevers verder te helpen zijn er websites zoals www.financieelfittewerknemers.nl, gratis e-learnings en gesprekshandleidingen. Er zijn dus volop nuttige materialen maar voor veel werkgevers blijkt dat niet genoeg om aandacht voor geldzorgen structureel in …..

Lees meer