alle Projecten

46 resultaten

Mensen met minder geld en een praktische opleiding leven korter en vooral minder lang in goede gezondheid. Leefstijlinterventies worden gezien als een belangrijk middel om gezond gedrag te bevorderen. Deze interventies houden echter nog geen rekening met nieuwe inzichten over financiële schaarste. Financiële schaarste maakt het extra uitdagend om gezonde keuzes te maken en het eigen …..

Lees meer

Divosa ondersteunt professionals, organisaties en ketens binnen de schuldhulp en armoedebestrijding. Divosa wil professionals stimuleren om te werken aan hun vakmanschap. Om blijvend te kunnen leren en te verbeteren en te werken aan het eigen vakmanschap is bet belangrijk om beschikbare kennis en nieuwe kennis met elkaar te delen. Hiervoor is de Kennisbundel ontwikkeld. Daarnaast …..

Lees meer

Er zijn al verschillende soorten interventies om beginnende schulden en geldzorgen aan te pakken. Echter is het onduidelijk in hoeverre deze effectief zijn. In dit project proberen we de effectiviteit in kaart te brengen aan welke aspecten een interventie werkt en op welk gebied de interventie doorwerkt. Het doel van het onderzoek is om meer …..

Lees meer

Er ligt een wetsvoorstel Stroomlijning Keten voor Derdenbeslag (SKD) dat zorgt voor betere gegevensuitwisseling tussen betrokken ketenpartners in geval van beslag en verrekening. Ook ligt er een wetsvoorstel voor de ontwikkeling van een portaalfunctie waarin burgers inzicht kunnen krijgen in lopende beslagen en verrekeningen. Doel Het doel van het onderzoek is om de business case …..

Lees meer

Mede door beschikbare persoonsdata kunnen publieke dienstverleners burgers steeds beter proactief benaderen om burgerwelzijn te bewaren of te verhogen. Echter, dienstverleners zijn hier overwegend terughoudend in. Tegelijkertijd geven publieke dienstverleners aan onvoldoende het klantperspectief in te kunnen brengen. Hierdoor weten organisaties niet goed hoe zij proactieve dienstverlening vanuit een optimale klantbeleving kunnen inrichten. Naar deze …..

Lees meer


Er zijn aanwijzingen dat mensen met schulden pas relatief laat de weg vinden naar de hulpverlening, waardoor de problemen zijn opgelopen en moeilijker zijn op te lossen. De afgelopen jaren hebben gemeenten daarom veel geld geïnvesteerd in het eerder bereiken van inwoners met schulden en in de verbetering van de ondersteuning die zij ontvangen. Er …..

Lees meer

Achter de Voordeur is een onderzoek- en onderwijsproject aan de HU, waarin studenten van verschillende opleidingen ieder jaar een andere wijk van Utrecht ingaan om de ervaringen en behoeften op te halen van mensen met geldzorgen. Bijna één op de vijf Nederlandse huishoudens heeft te maken met problematische schulden, of loopt het risico om deze …..

Lees meer

Het vangnet voor ondernemers in financiële problemen (BBZ) werkt niet optimaal. Bij een belangrijk deel van de gevestigde en oudere ondernemers is het maatschappelijk rendement negatief. Ondernemers in de BBZ stoppen eerder met hun bedrijf en/of gaan er in inkomen op achteruit in vergelijking tot eenzelfde controlegroep. Vroegsignalering kan de instroom in de BBZ reduceren. …..

Lees meer

Het lectoraat Schulden en Incasso ontwikkelde samen met de Hogeschool van Amsterdam, de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool Saxion een eenjarige Opleiding Expert Schuldhulpverlening. De opleiding is in september 2019 gestart met een testgroep.  Lector Nadja Jungmann: ”Deze opleiding is de erkenning dat schuldhulpverlening een vak is.”  Verdieping Veel schuldhulpverleners hebben behoefte aan meer verdieping …..

Lees meer