alle Projecten

16 resultaten

Een groeiend aantal studies laat zien dat aanhoudende financiële problemen negatief doorwerken op de gezondheid(sbeleving). Het wegnemen van die doorwerking vraagt van mensen met schulden dat zij tijdig  om hulp vragen voor hun financiële problemen. Er lijkt een grote groep te zijn die wel contact heeft met de huisarts of praktijkondersteuner, maar niet op eigen kracht in staat is …..

Lees meer

Ondanks dat het aantal nieuwe mensen dat jaarlijks onder bewind wordt gesteld afneemt, blijft het totaal aantal mensen onder bewind groeien. Het aantal mensen dat eind 2016 onder bewind stond, is circa 326.000. Dit zijn er ongeveer 25.000 meer dan in 2015. Gemeenten zien deze stijging terug in het groeiende beroep op de bijzondere bijstand. Zij hebben daarom behoefte aan …..

Lees meer

Het aantal opgelegde maatregelen beschermingsbewind neemt al jaren (fors) toe. Op dit moment is er een afvlakking in het aantal nieuw opgelegde maatregelen zichtbaar, maar dat neemt niet weg dat de totale populatie zeer omvangrijk is. Er is een maatschappelijke discussie gaande of beschermingsbewind, zeker waar het gaat om schuldenproblematiek, de meest passende maatregel is. Zouden mensen …..

Lees meer

Eerstelijns gesubsidieerde rechtshulp door professionals van Het Juridisch Loket (HJL) sluit niet goed aan op de behoeften van cliënten met multiproblematiek en hun dienstverlening sluit onvoldoende aan bij andere disciplines in het sociale domein. Daarom willen rechtshulpprofessionals van HJL samen met Hogeschool Utrecht, diverse professionals van gemeenten en organisaties voor maatschappelijke dienstverlening praktijkgericht onderzoek uitvoeren …..

Lees meer

Mensen met (problematische) schulden moeten veel acties uitvoeren om hun schulden op te lossen, zoals het aanleveren van stukken, en ervaren vaak veel stress. Psycho-educatie heeft het doel om mensen met (problematische) schulden beter in staat te stellen om ook onder stressvolle omstandigheden te werken aan een oplossing van hun schulden. Bij Psycho-educatie krijgen mensen …..

Lees meer

Het lectoraat Schulden en Incasso ontwikkelt samen met de Hogeschool van Amsterdam, de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool Saxion een eenjarige Opleiding Expert Schuldhulpverlening. De opleiding moet vanaf het voorjaar 2019 gaan lopen. Lector Nadja Jungmann: ”Deze opleiding is de erkenning dat schuldhulpverlening een vak is.”  Verdieping Veel schuldhulpverleners hebben behoefte aan meer verdieping in …..

Lees meer

Wetenschappelijke inzichten bereiken vaak niet de praktijk. Dit blijkt uit onderzoek van het lectoraat Schulden en Incasso, het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam en de leerstoel Psychologische determinanten van financieel keuzegedrag van de Universiteit Leiden. In dit onderzoek stond de vraag centraal welke wetenschappelijke kennis over gedragsverandering aanwezig is in het werkveld …..

Lees meer

Beleving publieke dienstverlening Vanuit het lectoraat wordt er in verschillende projecten gewerkt aan stress-sensitieve dienstverlening. Zo loopt er momenteel een onderzoek waarin klanten bevraagd worden op de beleving van publieke dienstverlening. De eerste interviews leveren een beeld op waarin mensen beschrijven hoe stressvol het gebruik van publieke dienstverlening kan zijn. Deze beelden kunnen dienstverleners helpen om …..

Lees meer

De kwaliteit van de samenwerking tussen een professional en een cliënt is een belangrijk element in effectieve dienstverlening. Binnen het kenniscentrum voor Sociale Innovatie waar het lectoraat Schulden & Incasso onderdeel van uitmaakt wordt het project Werkalliantie uitgevoerd om de samenwerking meetbaar te maken en in dat licht te verbeteren. Het lectoraat verkent samen met …..

Lees meer

Financiële problemen kunnen tot studievertraging en studie-uitval leiden. Andere studenten met financiële problemen zetten hun studie voort, maar hebben last van stress en zorgen wat gevolgen heeft voor het studiesucces. De begeleidingsstructuur binnen de HU helpt studenten met (dreigende) studievertraging en heeft aandacht voor financiën, maar dat gebeurt reactief en in de tweede lijn, bij …..

Lees meer