alle Projecten

40 resultaten


Dit onderzoek gaat over de verschillen tussen mensen die gebruikmaken van schuldhulp. Het gaat om mensen die financiële duurzame ondersteuning ontvangen, mensen met een schuldregeling, mensen met Wsnp-bewindvoerder, en mensen die onder beschermingsbewind staan. Doel  Het onderzoek biedt inzicht in de vaardigheden, het executief functioneren, de mate van chronische stress, en life events bij mensen …..

Lees meer

De COVID-19 heeft naast een enorme impact op de gezondheid onmiskenbaar een effect op de economie. Ondanks de noodmaatregelen leverde één op de vijf huishoudens inkomen in. Alom leefde de vrees dat de schuldenproblematiek, die toch al groot was, snel zou gaan oplopen. Daarnaast groeiden ook de zorgen om de doorwerking daarvan op de gezondheid …..

Lees meer

Directe aanleiding voor dit onderzoek is de motie Omtzigt (35510, nr. 13). Hierin wordt  het kabinet verzocht een onderzoek uit te laten voeren naar hardvochtige effecten op (groepen) burgers binnen de sociale zekerheid. Het gaat in dit onderzoek om de (uitvoering van) de wet- en regelgeving en beleid binnen de Participatiewet, Banenafspraak, en UWV-wetten, te …..

Lees meer

Het vangnet voor ondernemers in financiële problemen (BBZ) werkt niet optimaal. Bij een belangrijk deel van de gevestigde en oudere ondernemers is het maatschappelijk rendement negatief. Ondernemers in de BBZ stoppen eerder met hun bedrijf en/of gaan er in inkomen op achteruit in vergelijking tot eenzelfde controlegroep. Vroegsignalering kan de instroom in de BBZ reduceren. …..

Lees meer

Een groeiende groep werkgevers realiseert zich dat schuldenproblematiek bij medewerkers negatief doorwerkt op de arbeidsproductiviteit en het welzijn van de betrokkenen. Om werkgevers verder te helpen zijn er websites zoals www.financieelfittewerknemers.nl, gratis e-learnings en gesprekshandleidingen. Er zijn dus volop nuttige materialen maar voor veel werkgevers blijkt dat niet genoeg om aandacht voor geldzorgen structureel in …..

Lees meer

Een ongezonde leefstijl, chronische en psychische klachten en aandoeningen, problemen in sociale en werksfeer hebben een enorme impact op de gezondheid, kwaliteit van leven en participatie van mensen in de maatschappij. De roep om onderliggende klachten en aandoeningen vroegtijdig te (h)erkennen en de evidentie dat preventie effectief en efficiënt is neemt toe. Preventie wordt vaak …..

Lees meer

Het online werken heeft door de huidige COVID-19 crisis een enorme vlucht genomen. Veel cliënten in het sociaal domein worden op afstand ondersteund. Ervaringen met online werken levert een gemengd beeld op. De Hogeschool Utrecht onderzoekt hoe professionals en cliënten in verschillende delen van het sociale domein werken op afstand ervaren. Doel  Met dit project …..

Lees meer

Eind 2020 is de Preventie Alliantie gelanceerd. Deze alliantie biedt ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk preventiebeleid rondom dak- en thuisloosheid. Deze Preventie Alliantie komt voort uit het plan ‘Een (t)huis, een toekomst’ geïnitieerd door VWS en BZK. Dit plan heeft als doel om het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland flink …..

Lees meer

Achter de Voordeur is een jaarlijks terugkerend onderzoek- en onderwijsproject aan de HU, waarin studenten van verschillende opleidingen de wijk ingaan om de ervaringen en behoeften op te halen van mensen met geldzorgen. Bijna één op de vijf Nederlandse huishoudens heeft te maken met problematische schulden, of loopt het risico om deze te ontwikkelen. Dit …..

Lees meer