Grote verschillen in rentetarieven bij gemeenten voor sociale leningen

Rentetarieven voor sociale leningen verschillen sterk van gemeente tot gemeente. De leningen die worden verstrekt door gemeentelijke kredietbanken zijn bedoelt voor mensen die te weinig inkomen hebben om een lening van een reguliere bank te krijgen. In noodgevallen, bijvoorbeeld als de wasmachine stuk is, kunnen zij een sociale lening aanvragen. Als je zo’n lening krijgt dan betaal je daarover rente, maar er zijn grote verschillen tussen gemeenten als het gaat om de rentetarieven. In de gemeente Nijmegen betalen inwoners 2,4 procent rente over een sociale lening. In de gemeente Groningen is dat ruim drie keer zoveel: 8 procent.

De sterk verschillende rentetarieven voor sociale leningen passen in het beeld dat het er voor mensen met geldproblemen toe doet waar in Nederland ze wonen. De Commissie sociaal minimum adviseerde eerder aan het kabinet om de verschillen in ondersteuning tussen gemeenten te beperken. Commissielid en lector schulden en incasso Nadja Jungmann geeft aan dat de commissie zich niet expliciet heeft uitgesproken over rentetarieven, maar dat het heel logisch zou zijn om ook op dit vlak te zoeken naar meer uniformiteit. “Zeker voor de allerlaagste inkomens kan een paar procent echt het verschil maken tussen het wel of niet kunnen kopen van wat extra’s met bijvoorbeeld de feestdagen” aldus Jungmann.

Lees het hele artikel hier.