Kenniscentrum Sociale Innovatie

Kenniscentrum Sociale Innovatie

Het lectoraat Schulden en Incasso is een van de negen lectoraten binnen het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht. In het KSI wordt onderzoek gedaan naar actuele maatschappelijke vraagstukken op het gebied van hulp- en dienstverlening, sociaal beleid, maatschappelijke ondersteuning, (arbeids)participatie, recht, justitie en veiligheid. Het KSI heeft zich ten doel gesteld om een bijdrage te leveren aan een inclusieve, rechtvaardige en veilige samenleving waarbij de waarden van de democratische rechtsstaat centraal staan. De lectoraten hebben de gezamenlijke missie om een bijdrage te leveren aan de sociale kwaliteit van de samenleving. Zij doen dit door kennis te verzamelen en deze door te geven aan de beroepspraktijk en het onderwijs. De andere lectoraten van het KSI zijn:

  • Lectoraat Jeugd
  • Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  • Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid
  • Lectoraat Organiseren van Waardig Werk – in mei 2020 vond online de openbare les plaats van de twee lectoren van dit lectoraat, u kunt dit hier terugkijken.
  • Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  • Lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning
  • Lectoraat Toegang tot het Recht
  • Lectoraat Werken in Justitieel Kader

Praktijkgericht onderzoek

Een essentiële voorwaarde voor al het onderzoek is dat de vraag uit de praktijk komt, of daarin duidelijk herkend wordt als relevant. De resultaten van onderzoek door het kenniscentrum leiden zo niet alleen tot wetenschappelijke inzichten maar worden ook gebruikt in de beroepspraktijk.

De lectoraten dragen hun kennis actief over aan partners in de beroepspraktijk door middel van lezingen, congressen, presentaties en workshops. Verankering in de praktijk is verder gegarandeerd doordat onderzoek altijd wordt opgezet in nauwe samenwerking met maatschappelijke instanties en sociale organisaties, en doordat lectoren op uiteenlopende wijze betrokken zijn bij de beroepspraktijk. Vertegenwoordigers uit die beroepspraktijk nemen deel aan het onderzoek en werken actief mee in de kennisontwikkeling waardoor kenniscirculatie ontstaat.

https://onderzoek.hu.nl/Kenniscentra/Sociale-Innovatie