HU Geldloket Samen Gezond

HU Geldloket Samen Gezond

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er een sterke samenhang is tussen gezondheid en geldzorgen. Mensen die continu bezig zijn met piekeren over het maandelijks rondkomen en betalen van rekeningen, ervaren vaak veel stress. Deze geldzorgen en bijbehorende stress kan doorwerken in fysieke en mentale klachten. Ook kunnen mensen met gezondheidsproblemen geldzorgen ervaren. Het is dus aannemelijk dat patiënten die paramedici bezoeken geldzorgen kunnen hebben.

Door alert te zijn op de doorwerking van geldzorgen op gezondheid en daarover in gesprek te gaan, kunnen paramedici een preventieve rol vervullen. Gezondheidsprofessionals worden zich steeds bewuster van het probleem maar herkennen de signalen van geldzorgen niet, vinden het lastig om hierover in gesprek te gaan en weten niet wat ze met deze problematiek aan moeten of wie ze erbij kunnen betrekken.

Om deze redenen hebben twee lectoraten Innovaties in de Preventieve Zorg en Schulden en Incasso de handen ineengeslagen. Zij hebben samen dit Geldloket opgezet. Het Geldloket is allereerst bedoeld voor docenten en studenten van de paramedische opleidingen van de Hogeschool Utrecht. Daarnaast kunnen ook professionals uit de paramedische praktijk en patiënten er gebruik van maken. Het Geldloket heeft twee functies: het aanbieden van kennis en tools en het ophalen van vragen en casuïstiek vanuit de paramedische praktijk.

1.  Het bieden van kennis, tools en tips voor Paramedici hoe je geldzorgen kunt signaleren, bespreekbaar maken en hoe je patiënten vervolgens laagdrempelig kunt doorverwijzen.

Signalenkaart
Paramedici worden zich steeds bewuster dat geldzorgen de behandeling van je patiënt kunnen beïnvloeden. Het herkennen van signalen en hierover in gesprek gaan wordt echter lastig gevonden.

De signalenkaart kan hierbij helpen. Hiermee leer je als docent, student en professional welke signalen er met betrekking tot geldzorgen in jouw praktijk kunnen zijn en welke vragen je aan de patiënt kunt stellen.

Eén signaal hoeft niet te wijzen op geldzorgen. Vaak gaat het om een combinatie van signalen. Denk hierbij aan signalen in het gedrag van de patiënt, zoals het hebben van een hyperfocus op geld, uiterlijke kenmerken bij de patiënt, mentale of fysieke klachten. De signalen kunnen natuurlijk ook ergens anders door komen. Daarom is het belangrijk om het goed uit te vragen. Daarvoor zijn ijsbrekers ontwikkeld. In de ijsbrekers staan verschillende type vragen die je aan de patiënt kunt stellen om (beginnende) geldzorgen boven tafel te krijgen. Ook helpt dit om erachter te komen of de signalen inderdaad met geldzorgen te maken hebben. Vervolgens kan, in het geval van geldzorgen, (je samen met) de patiënt uitzoeken waar hij of zij terecht kan met geldzorgen in zijn of haar gemeente.

Scenario’s
Ben je op zoek naar voorbeelden van signalen in je eigen praktijk? Gebruik dan deze scenario’s. Hierin vind je voor verschillende professies mogelijke voorbeelden vanuit de praktijk. Deze aansprekende voorbeelden kunnen je erbij helpen om situaties rondom geldzorgen eerder en makkelijker te herkennen.

Flyer
Kan de patiënt wat hulp gebruiken bij geldzorgen? Geef dan deze flyer aan de patiënt. Op de flyer staat informatie over waar je patiënt met geldzorgen terecht kan.

Filmpjes
Wil je graag weten hoe je alle signalen, ijsbrekers en andere tips in de praktijk kunt inzetten? Kijk dan dit informatieve filmpje. De setting is de praktijk van de mondhygiënist; het is uiteraard ook voor andere disciplines interessant om te bekijken.

Wil je meer weten over de relatie tussen gezondheid en geldzorgen? Lector Innovaties in de Preventieve Zorg Katarina Jerkovic legt daar meer over uit in dit informatieve filmpje.

E-learning Patiënten met schulden in de huisartsenpraktijk
Wil je meer kennis over geldzorgen in de gezondheidszorg? Volg dan deze zeer toegankelijke en praktische e-learning. De e-learning patiënten met schulden in de huisartsenpraktijk is in eerste instantie ontwikkeld voor huisartsen en POH’ers. Tegelijkertijd heeft dit heel veel raakvlakken met het zorgdomein waarin de paramedici zich bevinden. De e-learning is daarom ook heel goed te volgen voor paramedici. Wij hebben de belangrijkste elementen voor jullie eruit gefilterd en toegevoegd in dit bestand. Zo kan je de e-learning versneld volgen en weet je zeker dat je de juiste onderdelen leert voor jouw werkveld/praktijk!

Leidraad voor de paramedicus
Wil je het hele interventiepakket openen in een document? Daarvoor is de leidraad voor de paramedicus gemaakt. Hier vind je alle interventies maar ook handige tips voor de organisatie. Ook is de belangrijkste informatie voor jou als paramedicus over schuldhulpverlening overzichtelijk samengevat.

2. Het verzamelen van vragen en casuïstiek van Paramedici om inzicht te krijgen in de huidige belemmeringen rondom het signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen van patiënten met geldzorgen. 

Teams

De Teams pagina is bedoeld voor studenten en docenten van de Hogeschool Utrecht.

Via deze Teams pagina kunnen alle vragen gesteld worden over de belemmeringen rondom het signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen van patiënten met geldzorgen. Ook is het de plek waar casuïstiek over geldzorgen (geanonimiseerd) gedeeld kan worden. Professionals van de beide lectoraten denken graag met jullie mee over deze casuïstiek. Mocht je nou vragen hebben over de signalenkaart, de ijsbrekers, de scenario’s, de e-learning, of iets anders, stel deze dan ook gerust! Ook als je ervaringen wilt delen, rondom het onderwerp geldzorgen kun je daar terecht. Samen leren we van elkaar!

Klik hier om op de speciaal ingerichte Teams pagina te komen.

Zien we je daar?

E-mail

Heb jij nou als student, docent, professional of patiënt vragen over geldzorgen in de paramedische praktijk en stel je deze vraag liever via de mail? Of wil via de mail iets kwijt over de signalenkaart, ijsbrekers, de scenario’s of de e-learning? Dat kan! Mail dan naar schuldpreventie@hu.nl

We streven ernaar om binnen 48 uur een reactie te hebben gestuurd.