Publicaties en media van: Nadja Jungmann

245 resultaten

Het Rode Kruis slaat alarm over de toenemende armoede in Rotterdam. Ondanks steunmaatregelen van de overheid blijkt een steeds grotere groep mensen niet rond te kunnen komen. De Volkskrant vroeg onder andere aan Nadja Jungmann, lector en bijzonder hoogleraar schuldenproblematiek, hoe dit mogelijk is. Nadja: ‘we moeten ons realiseren dat we een systeem hebben gecreëerd …..

Lees meer

In de tweede aflevering van de podcast Sociaal Domein bespreekt Lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar Nadja Jungmann de wetswijzigingen binnen de Wet schuldsanering (Wsnp). Dit doet zij samen met Wsnp-bewindvoerder Edith van Dijk. Op 1 juli 2023 is het stelstel van schuldhulpverlening stevig herijkt. Nadja en Edith doordenken de ondoordachte wijzigingen en bespreken …..

Lees meer

In de podcast Sociaal Domein bespreekt Lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar Nadja Jungmann alleen of samen met een gast wetsvoorstellen en onderzoeken met implicaties voor het sociaal domein. In de eerste aflevering gaat Nadja in gesprek met commissievoorzitter Godfried Engbersen van de Commissie Sociaal Minimum en bespreken ze de inhoud van het rapport …..

Lees meer

Per 1 juli wijzigt de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Er worden flinke aanpassingen doorgevoerd in de regels rondom toelating en de duur van de wettelijke schuldregeling. Lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam Nadja Jungmann schrijft erover in een blog op de website van de Universiteit van Amsterdam. “De meest …..

Lees meer

De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil meer zicht op de positie van mensen die werk hebben, maar niet rondkomen of daar een risico op lopen. Er is veel literatuur beschikbaar over bestaanszekerheid van werkenden. Het ontbreekt echter aan een samenhangende duiding van de beschikbare onderzoeken. Een overkoepelend beeld van de beschikbare …..

Lees meer

Op 17 mei 2023 organiseerde de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rondetafelgesprek. Tijdens dit gesprek werd gesproken over de vraag hoe schuldhulpverleningstrajecten verbeterd kunnen worden om mensen sneller een schuldenvrije toekomst te bieden. Lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar Nadja Jungmann heeft een bijdrage geleverd aan dit rondetafelgesprek. Dit deed zij aan …..

Lees meer

In de podcast aflevering Hoe komen we uit de schulden? van Noortje Thijssen en Hans Rodenburg wordt de huidige schuldenproblematiek in Nederland besproken. Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, schuift aan. Besproken wordt waarom de schuldenproblematiek zo hardnekkig is en wat er nodig is om dit probleem …..

Lees meer


In de kinderopvangtoeslagaffaire is tienduizenden ouders ongekend onrecht aangedaan door de Rijksoverheid. Dit schandaal maakte duidelijk dat het belangrijk is dat knellende mechanismen in (de uitvoering van) wet- en regelgeving en beleid tijdig worden gesignaleerd en dat uitvoerders deze agenderen in het vertrouwen dat de signalen worden opgevolgd. De gemeenten Amsterdam, Utrecht en Almere hebben …..

Lees meer

In de uitzending van EenVandaag van woensdag 12 april werd besproken dat de gemeente Utrecht de regels voor jongeren in de bijstand gaat versoepelen. Jongeren in de gemeente Utrecht worden niet meer verplicht om vier weken naar werk te zoeken voordat de gemeente ze helpt met een uitkering. Landelijk beleid bepaald dat jongeren tot en …..

Lees meer