Publicaties en media van: Rosanne Oomkens

14 resultaten

Arnhem gaat de schulden van gezinnen met problematische schulden kwijtschelden. Volgens de Arnhemse wethouder Mark Lauriks kost het gemeenten jaarlijks 17 miljard euro om ruim 3 miljard euro aan schulden op te lossen. Volgens experts, waaronder Rosanne Oomkens, kloppen deze bedragen niet. Rosanne is associate lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht. EenVandaag schreef …..

Lees meer

Een vijfde van de jongeren tussen de 18 en de 25 heeft een schuld. Terwijl het Bureau Krediet Registratie (BKR) het aantal mensen met betalingsproblemen in Nederland ziet dalen, krijgt de jeugd juist méér betalingsproblemen. Rosanne Oomkens, associate lector Schulden en Incasso, verteld aan Trajectum dat volgens haar de belangrijkste oorzaak hiervoor het achteraf betalen, …..

Lees meer

Het Lectoraat Schulden en Incasso doet samen met de praktijk onderzoek om uitvoering en beleid te versterken en schuldenproblematiek te verminderen. Zowel de samenwerking tussen schuldhulp en bewind als de kwaliteit van en toezicht op bewindvoering vormen daarbij belangrijke thema’s. Vivian den Hartogh, Rosanne Oomkens en Gercoline van Beek schreven een position paper waarin ze …..

Lees meer

Stress-sensitief werken is een begrip geworden in het sociaal domein. Dit levert veel op, maar heeft ook een keerzijde. Voor veel doorwerkingen van chronische stress op gedrag, zoals regelmatig te laat komen op een afspraak of geldzaken niet zelfstandig kunnen organiseren, geldt namelijk dat het óók doorwerkingen kunnen zijn van lage basisvaardigheden. Door nadruk op …..

Lees meer

Er is behoorlijk wat informatie beschikbaar over het functioneren van het Nederlandse invorderingsstelsel gericht op de inning van private schulden. Deze beschikbare informatie is nergens samengebracht en bekeken in één onderzoek. Om na te denken over wat er nodig is om het functioneren van de inning van private schulden te verbeteren is er behoefte aan …..

Lees meer

Naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire kwamen ook op gemeentelijk niveau uitvoerend professionals in een lastig pakket. Rosanne Oomkens, senior onderzoeker binnen het lectoraat Schulden en Incasso deed onderzoek naar de knellende mechanismen in de uitvoering van de wet- en regelgeving en beleid. In het onderzoek ligt de nadruk op het signaleren, agenderen en opvolgen van …..

Lees meer

De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil meer zicht op de positie van mensen die werk hebben, maar niet rondkomen of daar een risico op lopen. Er is veel literatuur beschikbaar over bestaanszekerheid van werkenden. Het ontbreekt echter aan een samenhangende duiding van de beschikbare onderzoeken. Een overkoepelend beeld van de beschikbare …..

Lees meer

In de kinderopvangtoeslagaffaire is tienduizenden ouders ongekend onrecht aangedaan door de Rijksoverheid. Dit schandaal maakte duidelijk dat het belangrijk is dat knellende mechanismen in (de uitvoering van) wet- en regelgeving en beleid tijdig worden gesignaleerd en dat uitvoerders deze agenderen in het vertrouwen dat de signalen worden opgevolgd. De gemeenten Amsterdam, Utrecht en Almere hebben …..

Lees meer

Hoe verschillen klanten onder bewind en in de schuldhulp van elkaar en wat bevordert doorstroom tussen deze voorzieningen? Deze vraag stond centraal in het onderzoek Segmentatie en doorstroom bij schulden. Voor dit onderzoek zijn 258 enquêtes afgenomen bij mensen in minnelijke en wettelijke schuldregelingen of onder bewind, en zijn 31 schuldhulpverleners, bewindvoerders en professionals in het …..

Lees meer

“Behalve bij de kinderopvangtoeslagaffaire, zijn er meer hardvochtige effecten van beleid en uitvoering. Om in kaart te brengen waar het nog meer knelt, hebben onafhankelijke onderzoekers de (uitvoering van) de Participatiewet, werknemersregelingen, de Toeslagenwet en de uitbetaling van het persoonsgebonden budget doorgelicht. Hoe kunnen hardvochtige effecten voor burgers worden voorkomen?”         Over …..

Lees meer