Publicaties en media

299 resultaten


Lector Nadja Jungmann werd geïnterviewd door MUG Magazine, het Amsterdamse maandblad voor minima en maatschappelijk betrokkenen. In dit interview geeft zij samen met andere experts nuttige tips over hoe om te gaan met de corona-tijden. Het artikel, en haar interview, kunt u hieronder downloaden.                

Lees meer

Jaarlijks keren circa 30.000 justitiabelen terug naar de samenleving. De reclassering houdt op een deel van hen toezicht, met als doel recidivekansen verminderen en maatschappelijke re-integratie bevorderen. Reclasseringswerkers boeken in de praktijk met hun cliënten veelal vooruitgang op domeinen zoals wonen, werk en relaties. Deze wordt echter vaak tenietgedaan door complexe schuldsituaties waarin cliënten verkeren, …..

Lees meer
In de afgelopen jaren is het gedrag van mensen steeds meer centraal komen te staan in het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid. Duidelijk is dat het niet voldoende is om financiële kennis te hebben om schulden te voorkomen. Naast het denkvermogen moet ook rekening worden gehouden met het doenvermogen van mensen. Maar hoe kan een gemeente …..

Lees meer


De spreekkamer van de huisarts is de laatste weken leeg, in veel, zo niet alle praktijken. Daarentegen staat de telefoon van de dokter roodgloeiend. Huisartsen en doktersassistenten stellen patiënten telefonisch en via de mail gerust of zorgen voor noodzakelijke verwijzingen. Dat kan in deze crisistijd ook niet anders: het is veiliger voor zorgverleners en voor …..

Lees meer

Het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht heeft met subsidie van Instituut Gak onderzocht welke belemmeringen lager opgeleiden ervaren bij het gebruik van publieke dienstverlening op het terrein van sociale zekerheid en de financiële kant van het gebruik van zorg. Het onderzoek biedt inzicht in belemmeringen in een aantal proceselementen waarmee lager opgeleiden …..

Lees meer