Publicaties en media

442 resultaten

De schuldenproblematiek in Nederland is groot. 1 op de 5 huishoudens heeft betalingsachterstanden. Lector Tamara Madern doet onderzoek naar schuldpreventie en schuift bij de uitzending van Eva Jinek aan, samen met NWO-voorzitter Marcel Levi. In de uitzending legt lector Tamara Madern de mechanismen rondom schulden uit en geeft zij onder meer aan waarom mensen te …..

Lees meer

De financiële problematiek onder mensen die een delict hebben gepleegd is erg groot. Schulden hebben een sterke negatieve invloed op al hun levensdomeinen en vergroten het risico op terugval in criminaliteit. Toch zijn schulden onderbelicht in de begeleiding van ex-delinquenten. Gercoline van Beek pleit voor meer expliciete aandacht voor schulden in de reclassering. Meer lezen? …..

Lees meer

Het Nibud heeft een Handreiking en Checklist Financiële redzaamheid ontwikkeld, waarmee gemeenten kunnen bepalen of een statushouder financieel redzaam is. De documenten geven ook inzicht in welk aanbod zij kunnen inzetten om statushouders te begeleiden naar financiële redzaamheid of zelfstandigheid. Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe te bepalen of een statushouder financieel redzaam is. …..

Lees meer

Op 14 oktober 2021 sprak Tamara Madern door middel van deze video op het Nationaal Congres Parkeren en Mobiliteit. In haar keynote gaf ze antwoord op de vraag: Zijn financiële prikkels aanleiding om de auto te laten staan? Tamara Madern vertelt meer over het financieel gedrag van mensen en de link naar mobiliteit. “Mensen die …..

Lees meer

Het lectoraat Schulden en Incasso organiseert voor huisartsen (en POH’ers) en schuldhulpverleners een gratis leernetwerk rondom het thema signaleren van geldzorgen in de spreekkamer dat tot en met eind 2021 drie keer online bij elkaar komt. Lees hier meer over het leernetwerk. De derde bijeenkomst  De derde en laatste leernetwerkbijeenkomst vindt online plaats op donderdag …..

Lees meer


Wat: Een inspiratiesessie over schuldenproblematiek op de werkvloer: waarom zou je daarmee aan de slag gaan en hoe zou je dat kunnen doen. Voor wie: Alle werkgevers die te maken hebben met werknemers met geldzorgen en/of schulden Wanneer: Donderdag 11 november 13:00-14:00 uur. Waar: Online via Teams, of Fysiek in Domstad in Utrecht (beperkte hoeveelheid …..

Lees meer

Theory of change interventie Ervaringsvrijwilligers Binnen het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’ is ervaringsdeskundigheid één van de centrale thema’s. Uit literatuuronderzoek blijkt dat de inzet van ervaringsdeskundigheid positief kan werken bij het (vroeg) signaleren en aanpakken van schulden. In deze Theory of Change (ToC) bespreken we de werkzame bestanddelen van drie interventies die …..

Lees meer

Theory of change interventie ondersteuningsgesprekken Mensen met schulden proberen doorgaans hun problemen zelf op te lossen; slechts een klein deel van alle mensen die kampen problematische schulden hebben contact met formele hulpverlening. Als mensen al hulp zoeken, dan pas als het echt niet anders kan. Schuldhulpverlening wordt als een laatste redmiddel gezien. Vaak zijn de …..

Lees meer

EenVandaag meldt dat er steeds meer 55-plussers financiële problemen hebben en zullen bij het bereiken van de AOW-leeftijd nog verder in financiële nood komen. Door regelgeving ontstaan er onvoordelige situaties voor hen. Lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann van de Hogeschool Utrecht beaamt dit: “op dit moment leeft iets meer dan 10 procent van de …..

Lees meer