Publicaties en media

402 resultaten

In opdracht van het ministerie van VWS organiseert het lectoraat Schulden en Incasso drie leernetwerkbijeenkomsten voor huisartsenpraktijken en schuldhulpverlenende organisaties. Het doel van de bijeenkomsten is om partijen die vorm willen geven aan samenwerking tussen huisartsenpraktijken en schuldhulpverlening daarbij verder te helpen.         De eerste leernetwerkbijeenkomst heeft plaatsgevonden op donderdag 24 juni …..

Lees meer

Voor het project Schulden in Bedrijf is het lectoraat op zoek naar bedrijven die (meer) aandacht willen gaan besteden aan het signaleren en verwijzen bij schuldenproblematiek bij hun werknemers. We bieden leernetwerken aan waarin deelnemende bedrijven kosteloos geholpen worden bij het ontwikkelen en implementeren van schuldenbeleid. De inzichten die hierbij opgedaan worden, komen ter beschikking van …..

Lees meer


De Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft via een kamerbrief een reactie gegeven op het rapport Betalingsregelingen – Bevorderen van haalbare betalingsregelingen bij private schuldeisers. In de kamerbrief, zie het onderstaande document, worden vernieuwende uitspraken gedaan. Het wordt belangrijk gevonden om het treffen van betalingsregelingen te stimuleren. Met name bij de groep schuldeisers die graag …..

Lees meer

Lector Nadja Jungmann was te gast in de Stad van Straks podcast. Een podcast waarin derdejaarsstudent communicatie Imke Vaes op zoek gaat naar verhalen van jongeren die verteld moeten worden. In deze aflevering, waar Nadja Jungmann haar kennis deelt,  gaat het over geldzorgen onder jongeren. Want, als student heb je de tijd van je leven, …..

Lees meer

Nadja Jungmann en Danielle Lako, van het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht, waren gastsprekers bij SAM, tijdens het Inspiratievoorbeeld uit de praktijk van afgelopen vrijdag 28 mei. In de onlinesessie vertelden zij over het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd naar de samenwerking met lager opgeleide cliënten. De deelnemers kregen vervolgens de kans om …..

Lees meer

Geldzorgen maken ziek. Wie continu piekert over onbetaalde rekeningen ervaart vaak chronische stress. Dit kan doorwerken in tal van fysieke en mentale klachten waarvoor mensen de huisarts opzoeken. Een nauwe samenwerking tussen huisartsenpraktijken en de schuldhulpverlening kan dan verlichting brengen. Maar hoe organiseer je die samenwerking? Wat krijgen huisartsen aan terugkoppeling? En wat levert het …..

Lees meer


Liever geen stelselveranderingen als er een nieuw kabinet komt, maar verdere stappen zetten op het pad van de Brede Schuldenaanpak. Dat adviseert schulden en incasso-expert Nadja Jungmann bij het artikel van Kom uit je schuld. ‘Er zijn echt positieve ontwikkelingen, zoals de vele stukken nieuwe wetgeving die mensen echt beter beschermen, initiatieven zoals het schuldenknooppunt …..

Lees meer

In de discussie over de herinvoering van de basisbeurs blijft een belangrijk vraagstuk zo goed als onbesproken. Hoe wordt de groep die onder dat vermaledijde sociale leenstelsel studeerde, de zogenoemde ‘pechgeneratie’, gecompenseerd? In het artikel van de Volkskrant vertellen twee studenten welke invloed de afschaffing van de basisbeurs op hen heeft gehad. Daarnaast wordt door …..

Lees meer