Publicaties en media

272 resultaten

Door de invoering van het leenstelsel zijn steeds meer studenten gedwongen om een studielening af te sluiten. De verwachte gemiddelde studieschuld van studenten is 21.000 euro door de invoering van het stelsel. Studenten hebben na afronding van hun studie 35 jaar om dat bedrag af te lossen. Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroegsignalering is geïnterviewd door NU.nl …..

Lees meer


Trouw beschrijft vandaag in een artikel het paradox van de aanmeldingen bij de schuldhulpverlening. Het geeft weer dat het aantal aanmeldingen bij de schuldhulpverlening is gedaald met 10 procent terwijl het aantal huishoudens met problematische schulden blijft oplopen. Een grote groep is onvindbaar. Dat is zorgelijk, stellen verschillende schuldenexperts. “Ook na de crisis blijven sommige …..

Lees meer

”Op 22 mei 2018 informeerde staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark de Tweede Kamer over de maatregelen en acties die de komende jaren worden genomen om problematische schulden terug te dringen. In haar brief beschrijft zij onder andere dat het kabinet de doorstroming vanuit het minnelijke traject naar het wettelijke traject wil …..

Lees meer

thumbnail of Artikel De noodzaak van meer begeleiding voor studenten_pag19-21

In het Tijdschrift voor Schuldsanering verscheen dit artikel van Eline Maussen, Barbera van der Meulen en Tamara Madern over financiële zorgen van hbo-studenten. Het lectoraat deed onderzoek naar financiële zorgen van hbo-studenten op verschillende hogescholen in Nederland. In het artikel worden de resultaten van het onderzoek besproken en wordt een oproep gedaan aan de (gemeentelijke) schuldhulpverlening om hbo-medewerkers te …..

Lees meer


Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroegsignalering, is bij Radio 1 te gast over het onderwerp kinderarmoede. In Nederland groeien ruim 300.00 kinderen op in armoede. Deze kinderen gaan soms zonder ontbijt naar school, kunnen geen feestjes geven of krijgen te maken met huisuitzettingen. Tamara Madern spreekt over deze onzichtbare groep en geeft aan hoe we deze …..

Lees meer


Steeds meer gemeenten zoeken, met behulp van informatie over betalingsachterstanden, inwoners met schulden. Op deze manier proberen ze schuldenproblematiek te verminderen. Lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann benadrukt het belang van deze vroeg signalering: ‘In het huidige systeem lopen de kosten van schulden zo snel op dat mensen te snel in problemen raken waar ze …..

Lees meer

Gemeenten zijn volop bezig om nieuwe initiatieven op te zetten. Onderzoekers van het lectoraat Schulden en Incasso worden daarbij regelmatig om reflectie gevraagd. Half april werd lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann in dat licht geïnterviewd door onder meer de NOS en NRC. In deze interviews legt zij uit dat initiatieven zoals het huishoudboekje van de …..

Lees meer