Publicaties en media van: Susanne Tonnon

16 resultaten

40% van de mensen die met problematische schulden bij de gemeente aankloppen lukt het niet om een aanvraag voor een schuldregeling af te ronden. Bij de gemeente Utrecht is dat 34%. Wat kunnen wij van Utrecht leren? Als je aan Utrechtse cliënten vraagt wat hen geholpen heeft om op moeilijke momenten vol te houden noemen …..

Lees meer

Mensen met ervaringskennis aan het woord laten in filmpjes of brieven maakt de communicatie persoonlijker en inlevender. Uit interviews bleek dat mensen met een smalle beurs een voorkeur hadden voor een filmpje waarin een voormalige client van schuldhulpverlening vertelde over haar ervaringen. Dat filmpje trok de aandacht door het persoonlijke verhaal wat erin verteld werd. …..

Lees meer

Hoe verschillen klanten onder bewind en in de schuldhulp van elkaar en wat bevordert doorstroom tussen deze voorzieningen? Deze vraag stond centraal in het onderzoek Segmentatie en doorstroom bij schulden. Voor dit onderzoek zijn 258 enquêtes afgenomen bij mensen in minnelijke en wettelijke schuldregelingen of onder bewind, en zijn 31 schuldhulpverleners, bewindvoerders en professionals in het …..

Lees meer

De Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft via een kamerbrief een reactie gegeven op het rapport Betalingsregelingen – Bevorderen van haalbare betalingsregelingen bij private schuldeisers. In de kamerbrief, zie het onderstaande document, worden vernieuwende uitspraken gedaan. Het wordt belangrijk gevonden om het treffen van betalingsregelingen te stimuleren. Met name bij de groep schuldeisers die graag …..

Lees meer

Het online werken is door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen en is waarschijnlijk een blijvend verschijnsel. Daarom is het zaak om de (on)mogelijkheden van online werken beter te verkennen. Wanneer is online werken een geschikt middel en wanneer niet?  De Hogeschool Utrecht onderzoekt dit met het project ‘Werken op afstand’, klik hier voor meer …..

Lees meer

De gemeente Utrecht heeft samen met Social Design Studio Joes + Manon twee spreekkamers van Jeugdgezondheidszorg laten herinrichten. Bij de nieuwe inrichting zijn inzichten vanuit de literatuur uit de omgevingspsychologie en stress-sensitief werken toegepast. In opdracht van de gemeente Utrecht heeft het lectoraat Schulden en Incasso onderzocht of de herinrichting van de spreekkamers zou leiden …..

Lees meer
Mobility Mentoring in Alphen aan den Rijn – Implementatie van een nieuwe werkwijze Wil je scriptie schrijven over Mobility Mentoring? Deze gedragswetenschappelijk onderbouwde interventie bestaat uit coaching door bijvoorbeeld gemeente generalisten voor mensen met complexe problematiek om de armoede te ontstijgen. Het lectoraat Schulden en Incasso evalueert het implementatie proces van Mobility Mentoring bij de …..

Lees meer