Kwijtschelding nodig voor huishoudens met problematische schulden

7,6 procent van alle huishoudens heeft professionele hulp nodig om de schuldenlast waar zij mee te maken hebben op te lossen. Volgens hoogleraar en lector schuldenproblematiek Nadja Jungmann is de schuldenproblematiek bij deze groep zo ingewikkeld en hoog ten opzichte van het inkomen, dat het niet realistisch is dat schulden afbetaald kunnen worden zonder kwijtschelding.

Het kwijtschelden van schulden is geregeld via de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Eerst wordt gekeken of de gemeente de schulden kan overnemen. Iemand met schulden heeft in dit geval nog met slechts één schuldeiser- de gemeente- te maken. Na drie jaar aflossen wordt de restschuld kwijtgescholden en kan je opnieuw beginnen met een schone lei. Als schuldeisers het niet eens zijn met deze regeling, kan de rechtsbank worden ingezet voor een wettelijk traject.

Eén van de voorwaarden voor een nieuwe start is dat je je in drie jaar maximaal inspant om de schulden af te betalen. ‘Je krijgt weekgeld waar je alles voor moet doen. Dit zijn vaak bedragen  van rond de 65 euro per week. Veel mensen willen of kunnen zulke offers echter niet brengen. Van dat geld moet je alles voor je gezin betalen. Zeker met de huidige prijzen grenst dat aan het onmogelijke.’ Aldus Jungmann.

Klik op deze link om het hele artikel te lezen.

Daarnaast was Nadja Jungmann te gast bij tv programma EenVandaag om te praten over de huidige schuldenproblematiek in Nederland. Kijk hier de uitzending van EenVandaag terug.