Werkzame elementen bij jongereninterventies, gericht op het voorkomen van (mogelijke) betalingsachterstanden – Onderzoeksrapport

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in samenwerking met Save the Children een kwalitatief onderzoek gedaan naar wat nu écht werkt bij het bereiken van jongeren met geldproblemen. Uniek aan dit onderzoek is dat jongeren zelf gevraagd is hoe men hen het beste kan bereiken.

Het onderzoek is uitgevoerd door bij zes verschillende jongereninterventies in verschillende gemeenten interviews met jongeren zelf te houden en hen in interactieve sessie met elkaar en met hulpverleners te laten reflecteren op de betreffende jongereninterventie. Dat levert naast conclusies specifiek voor de interventies ook een aantal algemene conclusies op over het bereiken van jongeren met geldproblemen.

Voor een deel benoemen jongeren zaken die ook voor volwassenen belangrijk vinden, zoals een goede persoonlijke band met de begeleider, een integrale aanpak gericht op verschillende leefgebieden, het belang van eigen regie, ontzorging en afstemming tussen instanties. Daarnaast kwam een aantal zaken naar voren die specifiek voor jongeren leken te werken. Allereerst vinden jongeren het belangrijk dat hun begeleider snel en makkelijk bereikbaar is, ook buiten kantooruren. De inzet van jongeren in de begeleiding en een speelse manier van informatie overbrengen werd gewaardeerd. Ten slotte besteden jongereninterventies aandacht aan de overgang naar financieel verantwoordelijke als jongeren achttien worden. Volgens de onderzoekers is het juist de combinatie van de verschillende bouwstenen die maakt dat jongeren goed worden bereikt.

Ben je benieuwd naar het gehele onderzoek, lees dan de eindrapportage. Dit onderzoek is onderdeel van het project Eerder uit de Schulden: wat werkt? Een onderzoeksproject naar diverse interventies in de schuldhulpverlening. Meer informatie over het project is hier te vinden. Eerder uit de Schulden: wat werkt? wordt gefinancierd door NWO in het kader van de NWA-ronde Schulden en Armoede.

thumbnail of Eindrapport Eerder uit de schulden werkzame elementen bij jongereninterventies

Eindrapport Eerder uit de schulden werkzame elementen bij jongereninterventies
Download