Publicaties en media van: Eline Maussen

9 resultaten

40% van de mensen die met problematische schulden bij de gemeente aankloppen lukt het niet om een aanvraag voor een schuldregeling af te ronden. Bij de gemeente Utrecht is dat 34%. Wat kunnen wij van Utrecht leren? Als je aan Utrechtse cliënten vraagt wat hen geholpen heeft om op moeilijke momenten vol te houden noemen …..

Lees meer

Hoe verschillen klanten onder bewind en in de schuldhulp van elkaar en wat bevordert doorstroom tussen deze voorzieningen? Deze vraag stond centraal in het onderzoek Segmentatie en doorstroom bij schulden. Voor dit onderzoek zijn 258 enquêtes afgenomen bij mensen in minnelijke en wettelijke schuldregelingen of onder bewind, en zijn 31 schuldhulpverleners, bewindvoerders en professionals in het …..

Lees meer

Het lectoraat Schulden en Incasso en het Nibud hebben een handreiking opgesteld om deelname aan budgetcursussen te verhogen. Gemeenten en organisaties kunnen deze handreiking gebruiken om te kiezen voor de meeste geschikte interventie.       De handreiking bevat een uitgebreide literatuurstudie waarin vier veelbelovende interventies omschreven worden en verschillende (algemene) tips. De interventies zijn …..

Lees meer

Stichting Vaste Lasten Pakket wil de financiële situatie van mensen met geldzorgen en beginnende schulden stabiliseren zodat zij optimaal kunnen meedoen in de maatschappij. Het instrument waarmee zij dit willen bereiken is het aanbieden van het Vaste Lasten Pakket. De lectoraten Schulden & Incasso (HU) en Armoede Interventies (HvA) hebben samen het Vaste Lasten Pakket …..

Lees meer

Het online werken is door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen en is waarschijnlijk een blijvend verschijnsel. Daarom is het zaak om de (on)mogelijkheden van online werken beter te verkennen. Wanneer is online werken een geschikt middel en wanneer niet?  De Hogeschool Utrecht onderzoekt dit met het project ‘Werken op afstand’, klik hier voor meer …..

Lees meer

                    Het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht organiseert op donderdag 16 januari 2020 het festival Moneyfest. Wij willen studenten en docenten  prikkelen om over het thema geld te gaan praten. We organiseren een informatief (plenair) gedeelte, een informatiemarkt en verschillende activiteiten en workshops voor …..

Lees meer


thumbnail of Artikel De noodzaak van meer begeleiding voor studenten_pag19-21

In het Tijdschrift voor Schuldsanering verscheen dit artikel van Eline Maussen, Barbera van der Meulen en Tamara Madern over financiële zorgen van hbo-studenten. Het lectoraat deed onderzoek naar financiële zorgen van hbo-studenten op verschillende hogescholen in Nederland. In het artikel worden de resultaten van het onderzoek besproken en wordt een oproep gedaan aan de (gemeentelijke) schuldhulpverlening om hbo-medewerkers te …..

Lees meer

Het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht heeft bij studenten van vijf hogescholen (Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Saxion, Hogeschool Rotterdam, Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht zelf) onderzoek gedaan naar de financiële problematiek. 4.901 voltijd- en deeltijd-studenten namen deel aan dit onderzoek en werden geworven via interne kanalen van de hogeschool waar zij studeren. De uitkomsten …..

Lees meer