Mea Culpa: The complexity of financial problems among probation clients

Gercoline van Beek promoveerde op onderzoek naar schulden onder reclasseringscliënten. Haar proefschrift, Mea Culpa: The complexity of financial problems among probation clients, zoomt in op de relatie tussen schulden en criminaliteit. Er is nog veel onduidelijkheid over de relatie tussen deze aspecten. Het doel van het proefschrift is daarom om op een systematische wijze meer inzicht te krijgen in de factoren die de relatie tussen schulden en criminaliteit bij reclasseringscliënten beïnvloeden en bij te dragen aan de ontwikkeling van handvatten die reclasseringsmedewerkers en andere forensisch sociale professionals kunnen gebruiken om cliënten met schulden adequaat te begeleiden.

Lees hier een samenvatting van het proefschrift.

Lees hier het hele proefschrift.