Eindrapport Segmentatie en doorstroom bij schulden

Hoe verschillen klanten onder bewind en in de schuldhulp van elkaar en wat bevordert doorstroom tussen deze voorzieningen? Deze vraag stond centraal in het onderzoek Segmentatie en doorstroom bij schulden. Voor dit onderzoek zijn 258 enquêtes afgenomen bij mensen in minnelijke en wettelijke schuldregelingen of onder bewind, en zijn 31 schuldhulpverleners, bewindvoerders en professionals in het sociaal domein geïnterviewd.

 

 

 

De drie klantgroepen zijn voor het eerst vergeleken op ‘gedrag’ (denk- en doenvermogen). Er is geconcludeerd dat iemand onder bewind:

  • lagere financiële vaardigheden heeft ten opzichte van mensen met een Wsnp-bewindvoerder;
  • een geringer vermogen om te plannen heeft ten opzichte van de groep met een Wsnp-bewindvoerder;
  • een geringer vermogen om emoties en gedrag te reguleren heeft ten opzichte van de groep in een schuldregeling en ten opzichte van de groep met een Wsnp-bewindvoerder;
  • een lagere gezondheid heeft ten opzichte van de groep in een schuldregeling;
  • meer financiële schaarste ervaart ten opzichte van de groep in een schuldregeling;

Uit de interviews is naar voren gekomen dat er vijf factoren onderscheiden kunnen worden die de doorstroom belemmeren. Dit kan ervoor zorgen dat de beoogde segmentatie (hulpvrager krijgt geen passende ondersteuning) niet wordt bereikt:

1. Gedragsaspecten in relatie tot plichten en toelatingsvoorwaarden msnp- en Wsnp-traject
2. ‘Harde’ toelatingsvoorwaarden en beschikbare kennis daarover
3. Stroefheid in overdracht en samenwerking
4. Werkdruk schuldhulpverleners en beschermingsbewindvoerders
5. Financiële prikkels

Hoofdonderzoeker Rosanne Oomkens heeft het onderzoek op 26 januari 2023 toegelicht bij de NVVK live.

Meer weten? Download hieronder het gehele rapport.

Dit onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Schulden en Incasso als onderdeel van het NVVK-project ‘Minder regeldruk, klant voorop’. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de NVVK. 

thumbnail of Eindrapport segmentatie en doorstroom bij schulden

Eindrapport segmentatie en doorstroom bij schulden
Download