Onderzoeksrapport Achter de Voordeur

Achter de Voordeur is een jaarlijks terugkerend onderzoeks- en onderwijsproject, waarin studenten van verschillende opleidingen aan de HU de wijk ingaan om de ervaringen en behoeften op te halen van mensen met geldzorgen.

In het eerste onderzoeksjaar (2021) is er onderzoek gedaan in de wijken Leidsche Rijn en Utrecht Zuid. Het onderzoeksteam heeft antwoord gezocht op de vraag ”Wat leren de ervaringen van mensen met (beginnende) financiële zorgen ons over hoe zij het beste ondersteund kunnen worden in hun situatie?” Studenten hebben dertig diepte-interviews afgenomen bij inwoners met geldzorgen.

 

Uit het onderzoek zijn drie belangrijke inzichten naar voren gekomen: 
 1. Inwoners maken verschillende fasen door wanneer zij te maken hebben met geldzorgen, de ondersteuning kan hierop worden ingericht.
 2. Inwoners hebben verschillende hulpbehoeften, vertrouwen in de degene die hulp biedt lijkt een belangrijke drijfveer bij het zoeken naar hulp.
 3. Inwoners willen graag vanuit vertrouwen en medemenselijkheid worden benaderd, zij hebben behoefte aan meer samenwerking tussen organisaties en een sociale manier van incasseren.

Uit de belangrijkste bevindingen vloeien ook een aantal aanbevelingen voort voor organisaties die zich bezighouden met vroegsignalering van geldzorgen en schulden, het bereiken van mensen met geldzorgen en schulden en het bieden van hulp aan mensen met geldzorgen en schulden. Deze aanbevelingen moeten worden bezien in de lokale context waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden: de wijken Utrecht Zuid en Leidsche Rijn.

 • Aanbevelingen voor het hulpaanbod bij (beginnende) geldzorgen
  • Er lijkt weinig kennis te zijn over het beschikbare hulpaanbod. Daarnaast kan het zijn dat er een angstbeeld van financiële dienstverlening bestaat. Het is daarom belangrijk om mensen gerust te stellen en hen het brede hulpaanbod duidelijk te maken. Help mensen door de wirwar van regelingen, wetten, tips en tools. Omdat mensen in eerste instantie veelal online zoeken is het van belang hier de informatie over het hulpaanbod begrijpelijk, toegankelijk en behapbaar te maken.
  • Mensen verwachten in veel gevallen (financiële) expertise van hulpverleners. Snel duidelijkheid over welke diensten er wel en niet geboden kunnen worden voorkomt teleurstellingen. Ook kennis en advies over waar iemand dan wél kan aankloppen met zijn of haar hulpvraag is van belang.
  • Zet in op het vertrouwen van inwoners met geldzorgen door laagdrempelig contact te zoeken en een behandeling die uitgaat van gelijkwaardigheid en medemenselijkheid.
  • Inventariseer de hulpbehoeften van mensen met geldzorgen en de behoefte aan de betrokkenheid van het informele netwerk bij het hulptraject.
 • Aanbevelingen voor het bereiken en benaderen van inwoners met (beginnende) geldzorgen
  • Maak het startpunt van een hulptraject duidelijk voor inwoners, bied een direct aanspreekpunt.
  • Werk als overheid, zorg, maatschappelijke organisaties en incasso-organisaties samen op het gebied van schulden en geldzorgen, zodat mensen eerder in beeld komen en passende hulp kunnen krijgen.
  • Werk aan een sociale manier van incasseren, waarbij organisaties een dienstverlenende houding hebben en inwoners met geldzorgen kunnen doorverwijzen naar (schuld)hulp wanneer dit nodig is.
  • Bied inwoners een laagdrempelige ingang tot schuldhulp bij hulporganisaties die hulp bieden op andere leefgebieden.
  • Ga in gesprek over geldzorgen op plekken waar inwoners met weinig te besteden zich melden, zoals bijvoorbeeld bij het aanvragen van de U-pas of de bijstand.
  • Onderzoek hoe de verschillende middelen van communicatie (brief, mail, app, persoonlijk contact) werken voor inwoners, zodat er een beter beeld ontstaat van welk communicatiemiddel in verschillende situaties het meest effectief is. Ga in de communicatie met inwoners met geldzorgen uit van: 1) gelijkwaardigheid, 2) medemenselijkheid en 3) oordeelloosheid.
  • Gebruik verschillende soorten social media om een jongere doelgroep te bereiken en geldzorgen bespreekbaar te maken.

Meer weten? Download het onderstaande rapport.

thumbnail of Achter de voordeur – rapport 2023

Achter de voordeur – rapport 2023
Download