Bijdrage Tamara Madern aan Research Paper: Design and Effectiveness of a Behaviorally Informed Financial Education Program

In het research paperA Behaviorally Informed Financial Education Program for the Financially Vulnerable: Design and Effectivenessbeschrijven Dr. Ernst-Jan de Bruijn (Leiden Universiteit), Prof. Gerrit Antonides (Wageningen Universiteit) en Dr. Tamara Madern de opzet en effectiviteit van een aangepaste cursus gebaseerd op gedragswetenschappelijk inzichten.

“Financieel kwetsbare consumenten worden vaak geassocieerd met suboptimale financiële gedragingen. Vaak worden deze consumenten niet goed bereikt in bestaande interventies. Daarom hebben zij een budgetcursus ontwikkeld dat gebaseerd is op inzichten uit zowel motivatie- als gedragsveranderingstheorieën. In een quasi-experimentele veldstudie onder Nederlandse financieel kwetsbare mensen is deze cursus vergeleken met zowel een controlegroep (geen cursus) als een groep die een traditionele budgetcursus volgde. Vergeleken met de controlegroep werden er positieve effecten gevonden van de aangepaste cursus op financiële vaardigheden en kennis en zelfgerapporteerd financieel gedrag, maar niet op andere uitkomsten. Bovendien vonden we geen bewijs dat de aangepaste cursus beter presteerde dan het traditionele programma. Het onderzoek kan helpen bij het verbeteren van toekomstige programma’s om mensen te helpen beter met hun geld om te gaan.”

Lees het gehele research paper hier.