Publicaties en media van: Laura Nuiver

3 resultaten

Sinds september 2016 heeft de gemeente Utrecht de “Kanteling Schulddienstverlening” doorgevoerd. Dit hield in dat de toegang tot schulddienstverlening werd verplaatst naar de buurtteams. In 2019 is dit proces voor het eerst geëvalueerd door de Veranderbrigade en de Hogeschool Utrecht, wat leidde tot een aantal verbeterpunten. . Tegelijkertijd werd in 2019 de actieagenda Utrechters schuldenvrij …..

Lees meer

Mensen met ervaringskennis aan het woord laten in filmpjes of brieven maakt de communicatie persoonlijker en inlevender. Uit interviews bleek dat mensen met een smalle beurs een voorkeur hadden voor een filmpje waarin een voormalige client van schuldhulpverlening vertelde over haar ervaringen. Dat filmpje trok de aandacht door het persoonlijke verhaal wat erin verteld werd. …..

Lees meer

Stress-sensitief werken is een begrip geworden in het sociaal domein. Dit levert veel op, maar heeft ook een keerzijde. Voor veel doorwerkingen van chronische stress op gedrag, zoals regelmatig te laat komen op een afspraak of geldzaken niet zelfstandig kunnen organiseren, geldt namelijk dat het óók doorwerkingen kunnen zijn van lage basisvaardigheden. Door nadruk op …..

Lees meer