Arnhem lost schulden af van bewoners in armste wijk van het land

Arnhem gaat alle schulden aflossen van ongeveer 50 huishoudens in Immerloo, het armste postcodegebied van Nederland volgens het CBS. De gemeente doet dit als experiment in de hoop aan te tonen dat als schulden helemaal zijn verdwenen, andere problemen zoals huiselijk geweld, verslaving, verwaarlozing en werkloosheid sneller en beter kunnen worden aangepakt. In het experiment worden alle schulden opgekocht en is de schuldenaar er in één keer voorgoed vanaf. Na het verdwijnen van de schulden zullen de huishoudens gedurende twee jaar intensieve begeleiding krijgen om hun overige problemen aan te pakken. De NOS schreef een artikel over het experiment.

In een toelichting op het experiment schrijft het gemeentebestuur dat schulden een verwoestend effect hebben op mensen en staan schulden het oplossen van andere problemen in de weg of wakkeren die nog verder aan. Daarnaast schrijft het bestuur dat de schulden- en incasso-industrie veel geld verdient aan schulden en bijkomende incassokosten en boetes. Ook vermelden ze dat professionele schuldhulpverlening op dit moment maar een klein deel van de mensen met probleemschulden weet te bereiken. Daarom is het volgens hen tijd voor een “radicale oplossing”.

Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso, zegt over het experiment dat het belangrijk is om na te gaan wat de reden is van de schulden. “Als een te laag inkomen in verhouding tot de lasten de oorzaak is van de schulden, dan is de vraag hoe lang je uit de schulden kunt blijven. Het sociaal minimum in Nederland is niet toereikend. Wie daarvan moet rondkomen, loopt direct na het aflossen van de schulden het risico op terugval”.

Lees het gehele artikel van de NOS hier.

Ook de Volkskrant en de Gelderlander schreven een artikel over het Arnhemse experiment met daarin commentaar van Nadja Jungmann. Lees het artikel van de Volkskrant hier en het artikel van de Gelderlander hier.