Hoe halen inwoners de startstreep? Begeleiding bij de aanvraag van een schuldregeling – Managementsamenvatting

Voor het oplossen van schulden is het belangrijk om mensen met schulden in een vroeg stadium te bereiken. Echter zijn er aanwijzingen dat veel mensen die voor een schuldenregeling in aanmerking zouden komen, vroegtijdig stoppen met het traject. De gemeente Utrecht heeft in 2021 onder de naam ‘Coronasanering’ een pakket aan maatregelen ingevoerd om het aanvragen van een schuldregeling minder belastend te maken. Daarnaast werd de aflosperiode verkort tot minimaal 24 maanden; dit was nog voordat op landelijke schaal de 18-maanden aflosperiode werd ingevoerd. De Hogeschool Utrecht en Bureau Bartels hebben vier gemeenten met elkaar vergeleken om te achterhalen of de Coronasanering leidt tot minder uitval in de instroomfase. Ook is gekeken of de verkorte aflosperiode leidt tot meer terugval. Middels interviews is in kaart gebracht wat vanuit het perspectief van de inwoners heeft geholpen om vol te houden en de aanvraag af te ronden. Dit heeft tot interessante inzichten geleidt over het voorkomen van uitval en de meerwaarde van een verkorte aflosperiode.

Lees het gehele onderzoek hier.

Bekijk de visual van het onderzoek hier.

thumbnail of Hoe halen inwoners de startstreep-begeleiding bij de aanvraag van schuldregeling – Managementsamenvatting

Hoe halen inwoners de startstreep-begeleiding bij de aanvraag van schuldregeling – Managementsamenvatting
Download