Hulp met schulden vanuit de rechtbank

Ruim een half miljoen mensen in Nederland hebben problematische schulden. Als gevolg hiervan kunnen gezinnen van het gas worden afgesloten of uit hun huis worden gezet. De rechtbank beslist hierover. Echter zorgen deze maatregelen ervoor dat de problemen alleen maar groter worden. Rechtbank Midden-Nederland gaat nu proberen om deze mensen te helpen. Vanaf april werken er namelijk schuldenfunctionarissen bij de rechtbank. Dit zijn getrainde medewerkers die door de rechter opgeroepen kunnen worden als blijkt dat de persoon die voor de rechter moet verschijnen schulden heeft. De schuldenfunctionaris gaat het gesprek aan met de schuldenaar en legt vervolgens contact met de juiste instanties.

Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso, vind de schuldenfunctionaris een eenvoudig, maar cruciaal handvat. Vaak weten mensen met schulden namelijk niet waar ze moeten beginnen of zorgt schaamte ervoor dat hulp vragen moeilijk is. “de functie van schuldhulp bij de rechtbank is een aanwinst maar moet onderdeel zijn van een grotere beweging. We moeten op meer plekken ‘vroeg-signaleren’, ook bij huisartsen of bij werknemers kunnen mensen die schulden hebben eerder gesignaleerd worden.”

Lees het hele artikel hier.