Eerder uit de schulden: wat werkt?

Er zijn aanwijzingen dat mensen met schulden pas relatief laat de weg vinden naar de hulpverlening, waardoor de problemen zijn opgelopen en moeilijker zijn op te lossen. De afgelopen jaren hebben gemeenten daarom veel geld geïnvesteerd in het eerder bereiken van inwoners met schulden en in de verbetering van de ondersteuning die zij ontvangen. Er is echter weinig bekend over de effectiviteit van deze interventies. Dat maakt doorontwikkeling van interventies lastig. In het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’ is gekeken naar het bereik en de effectiviteit van interventies voor mensen met betalingsachterstanden.

In het onderzoek zijn 5 verschillende interventies onderzocht. Bij elke interventie is onderzocht welke elementen werken en welke niet. Daarnaast ging het onderzoek nog een stap verder door vanuit bestaande inzichten te kijken of de interventies aangepast konden worden, om vervolgens te kijken of dit werkt. Hieronder staan de publicaties per onderzochte interventie. Voor elke interventie is er een onderzoeksrapport en ToC. Daarnaast zijn er voor de meeste interventies managementsamenvattingen en infographics. Wanneer er artikelen zijn gepubliceerd in vaktijdschriften zijn deze ook in de lijst opgenomen.

Het project liep van mei 2020 t/m mei 2024.

Meer weten: bekijk hier een filmpje over het project.

Het project is uitgevoerd door een breed consortium bestaande uit de volgende partners: CBS, HU, Pharos, Verwey-Jonker Instituut, Bureau Bartels, Save the Children, Valente, Gemeente Amsterdam, Gemeente Arnhem, Gemeente Deventer, Gemeente Gouda, Gemeente Haarlem en Gemeente Utrecht.

Meer informatie over dit project?
Projectleider: Anne-Ruth van Leeuwen
E-mail: anne-ruth.vanleeuwen[at]hu.nl