Eerder uit de schulden: wat werkt?

Er zijn aanwijzingen dat mensen met schulden pas relatief laat de weg vinden naar de hulpverlening, waardoor de problemen zijn opgelopen en moeilijker zijn op te lossen. De afgelopen jaren hebben gemeenten daarom veel geld geïnvesteerd in het eerder bereiken van inwoners met schulden en in de verbetering van de ondersteuning die zij ontvangen. Er is echter weinig bekend over de effectiviteit van deze interventies. Dat maakt doorontwikkeling van interventies lastig. In het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’ wordt gekeken naar het bereik en de effectiviteit van interventies voor mensen met betalingsachterstanden.

In het onderzoek zijn 5 verschillende interventies onderzocht. Bij elke interventie  wordt onderzocht  welke elementen werken en welke niet. Daarnaast gaat het onderzoek nog een stap verder door vanuit bestaande inzichten te kijken of de interventies aangepast kunnen worden, om vervolgens te kijken of dit werkt. De interventies die worden onderzocht binnen het onderzoek:

Het project is gestart in mei 2020 en duurt t/m mei 2024.

Meer weten: bekijk hier een filmpje over het project.

Het project wordt uitgevoerd door een breed consortium bestaande uit de volgende partners: CBS, HU, Pharos, Verwey-Jonker Instituut, Bureau Bartels, Save the Children, Valente, Gemeente Amsterdam, Gemeente Arnhem, Gemeente Deventer, Gemeente Gouda, Gemeente Haarlem en Gemeente Utrecht.

Meer informatie over dit project?
Projectleider: Anne-Ruth van Leeuwen
E-mail: anne-ruth.vanleeuwen[at]hu.nl