Theory of Change Ervaringsvrijwilligers

Theory of change interventie Ervaringsvrijwilligers

Binnen het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’ is ervaringsdeskundigheid één van de centrale thema’s. Uit literatuuronderzoek blijkt dat de inzet van ervaringsdeskundigheid positief kan werken bij het (vroeg) signaleren en aanpakken van schulden. In deze Theory of Change (ToC) bespreken we de werkzame bestanddelen van drie interventies die werken met zogenoemde ervaringsvrijwilligers, te weten de BuurtWerkKamer in Amsterdam en Utrecht, de inzet van ervaringscoaches door de gemeente Gouda en Stichting Kernkracht (dit is een gezamenlijke pilot) en het Platform Financieel Vrijwilligers in Utrecht.

Deze Theory of Change (ToC) is opgesteld in het kader van het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’. In dit project wordt onderzoek gedaan naar het bereik en de effectiviteit van interventies voor mensen met betalingsachterstanden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een breed consortium. Meer informatie over het project is hier te vinden

thumbnail of EerderUitDeSchulden_ToCErvaringsvrijwilligers_Sept21-2

Theory of Change: Ervaringsvrijwilligers
Download