Artikel Sociaal Bestek Signaleren van geldzorgen door de huisarts

Armoede, schulden en gezondheid zijn nauw met elkaar verweven. Mensen met geldzorgen kampen
vaak met langdurige stress met als gevolg lichamelijke en psychische gezondheidsklachten. Ze komen daardoor bij de huisarts met klachten waar niet altijd een direct aanwijsbare medische oorzaak voor is. Wat kan de huisarts doen en wat levert het op?

Op basis van het onderzoek Eerder uit de schulden publiceerden Pharos en het Verwey-Jonker Instituut een artikel in Sociaal Bestek 2023 – nr 2.

Dit onderzoek is onderdeel van het project Eerder uit de Schulden: wat werkt? Een onderzoeksproject naar diverse interventies in de schuldhulpverlening. Meer informatie over het project is hier te vinden. Eerder uit de Schulden: wat werkt? wordt gefinancierd door NWO in het kader van de NWA-ronde Schulden en Armoede.