Theory of Change Ondersteuningsgesprekken

Theory of change interventie ondersteuningsgesprekken

Mensen met schulden proberen doorgaans hun problemen zelf op te lossen; slechts een klein deel van alle mensen die kampen problematische schulden hebben contact met formele hulpverlening. Als mensen al hulp zoeken, dan pas als het echt niet anders kan. Schuldhulpverlening wordt als een laatste redmiddel gezien. Vaak zijn de problemen dan al geëscaleerd en dreigen zaken als uithuiszetting of afsluiting van energie. Het is dan des te belangrijker dat de problemen direct worden opgepakt. Echter blijkt dat maar een klein deel van de mensen instroomt in een schuldhulpverleningstraject. Er zijn aanwijzingen dat uitval hier een rol in speelt. De vraag is hoe inwoners zo kunnen worden ondersteund dat ze volhouden en snel kunnen instromen in een schuldregeling.

De gemeente Utrecht biedt via buurtteams een laagdrempelige vorm van ondersteuning. Inwoners kunnen met uiteenlopende vragen bij de buurtteams terecht. Wanneer blijkt dat financiële problemen spelen, dan wordt de ondersteuning van financiële specialisten en vrijwilligers ingeroepen. Deze manier van ondersteuning lijkt veelbelovend, maar om de effectiviteit daarvan te kunnen evalueren is er behoefte aan theoretische onderbouwing. Wat is er uit wetenschappelijke literatuur bekend over effectieve elementen in deze vorm van ondersteunen? En welke werkzame bestanddelen kunnen mogelijk nog worden toegevoegd om de effectiviteit te vergroten? In deze Theory of Change werken we dit uit. We beschrijven eerst de oorspronkelijke interventie en vervolgens manieren om de ondersteuningsgesprekken te versterken

Deze Theory of Change (ToC) is opgesteld in het kader van het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’. In dit project wordt onderzoek gedaan naar het bereik en de effectiviteit van interventies voor mensen met betalingsachterstanden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een breed consortium. Meer informatie over het project is hier te vinden

thumbnail of EerderUitDeSchulden_ToCOndersteuningsgesprekken_sept21

Theory of Change: Ondersteuningsgesprekken
Download