Drie verkenningen voor het optimaliseren van de Vroeg Eropaf-aanpak in Amsterdam – Rapport

De vroegsignaleringsaanpak in Amsterdam heeft een zeer hoog bereik: volgens dit recent onderzoek lukt het bij 80% van de inwoners met signalen van betalingsachterstanden om contact te maken. Bureau Bartels, Verwey-Jonker Instituut, Centraal Bureau voor de Statistiek en Hogeschool Utrecht brachten in samenwerking met Gemeente Amsterdam in kaart wat de Vroeg Eropaf-aanpak zo succesvol maakt:

  • Het outreachend werken en proactief benaderen van inwoners met betaalachterstanden. Dus: niet wachten tot inwoners zelf op zoek gaan naar hulp.

 

  • Gecombineerde aanpak: inwoners benaderen via huisbezoek en telefoon en e-mail en WhatsApp, en alle andere manieren die je kunt bedenken.
  • Verwachtingsmanagement: duidelijk en eerlijk zijn over mogelijke dienstverlening.
  • Maken van echt contact: luisteren naar de inwoner en horen welke vragen, twijfels, angsten of oplossingen de inwoner heeft.

Vervolgens is op drie manieren geprobeerd de Vroeg Eropaf-aanpak nog effectiever te maken: de eerste brief werd aangepast, er werd een videoclip ingezet, en inwoners zijn bevraagd over een brief en een videoclip waarin een persoon met ervaringskennis aan het woord kwam. In het rapport ‘Drie verkenningen voor het optimaliseren van de Vroeg Eropaf-Aanpak’ in Amsterdam staan concrete tips om de schriftelijke communicatie te verbeteren, aandachtspunten bij de verspreiding van een videoclip en tips voor de inzet van ervaringskennis in communicatie inzake vroegsignalering.

Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoeksproject ‘Eerder uit de schulden: wat werkt? Alle resultaten vindt u hier.

thumbnail of Onderzoeksrapport – Drie verkenningen voor het optimaliseren van de Vroeg Eropaf-Aanpak

Onderzoeksrapport – Drie verkenningen voor het optimaliseren van de Vroeg Eropaf-Aanpak
Download