Achter de voordeur

Achter de Voordeur is een onderzoek- en onderwijsproject aan de HU, waarin studenten van verschillende opleidingen ieder jaar een andere wijk van Utrecht ingaan om de ervaringen en behoeften op te halen van mensen met geldzorgen.

Bijna één op de vijf Nederlandse huishoudens heeft te maken met problematische schulden, of loopt het risico om deze te ontwikkelen. Dit heeft een grote impact op het leven van mensen. Het vroegtijdig hulp zoeken bij schulden is daarom cruciaal, ook omdat we weten dat financiële problemen snel op kunnen lopen. Er is echter nog weinig bekend over waarom de stap naar hulp vaak zo lang op zich laat wachten en wat mensen aan hulpbehoeften hebben in het stadium dat de schuld nog hanteerbaar is. In Achter de Voordeur wordt kwalitatief onderzoek gedaan naar de ervaringen en hulpbehoeften van mensen met geldzorgen door een onderzoeksteam van studenten, begeleid door onderzoekers van het Lectoraat Schulden en Incasso.

Doordat het onderzoek een aantal jaren loopt, leren we steeds meer over de redenen van mensen om wel of geen gebruik te maken van hulpverlening. Deze kennis over het vroegtijdig bereiken en helpen van mensen met geldzorgen is van belang voor onze partner de gemeente Utrecht. Samen met de gemeente Utrecht wordt er gekeken of er andere producten ontwikkeld kunnen worden. Binnen dit project worden er ideeën en adviezen aangedragen door studenten.

In 2020-2021 vond de eerste versie van Achter de Voordeur plaats; het project keert jaarlijks terug. De studenten die deelnemen krijgen een meerdaagse training waarin zij interviews leren afnemen en oefenen met data-analyse en de rapportage van kwalitatief onderzoek. Studenten die deelnemen leren meer over de leefwereld van mensen met geldzorgen, het afnemen van interviews bij kwalitatief onderzoek en de analyse en rapportage van de verhalen die zij zelf ophalen in de wijk. Gedurende het gehele traject worden de studenten begeleid door onderzoekers van het lectoraat Schulden en Incasso.

Onze partner in dit project is de gemeente Utrecht.

Wilt u meer informatie over dit project?

Projectleider: Barbera van der Meulen
Mail: barbera.vandermeulen@hu.nl