Achter de voordeur

Achter de Voordeur is een jaarlijks terugkerend onderzoek- en onderwijsproject aan de HU, waarin studenten van verschillende opleidingen de wijk ingaan om de ervaringen en behoeften op te halen van mensen met geldzorgen.

Bijna één op de vijf Nederlandse huishoudens heeft te maken met problematische schulden, of loopt het risico om deze te ontwikkelen. Dit heeft een grote impact op het leven van mensen. Het vroegtijdig hulp zoeken bij schulden is daarom cruciaal, ook omdat we weten dat financiële problemen snel op kunnen lopen. Er is echter nog weinig bekend over waarom de stap naar hulp vaak zo lang op zich laat wachten en wat mensen aan hulpbehoeften hebben in het stadium dat de schuld nog hanteerbaar is. In Achter de Voordeur wordt kwalitatief onderzoek gedaan naar de ervaringen en hulpbehoeften van mensen met geldzorgen door een onderzoeksteam van studenten,  begeleid door onderzoekers van het Lectoraat Schulden en Incasso.

Door de interviews die de studenten met buurtbewoners houden verkrijgen we inzicht in de ervaringen en hulpbehoeften van mensen met geldzorgen. Het doel is om op basis hiervan het traject naar hulp bij schulden te verkorten en kennis te verkrijgen over het bieden van effectieve hulp in een vroegtijdig stadium. Doordat het onderzoek een aantal jaren achtereen plaatsvindt kunnen we respondenten over een langere periode volgen. Hierdoor is het mogelijk om het traject vanaf het ontwikkelen van de schulden tot aan het vinden van geschikte hulp in kaart te brengen.

In 2020-2021 vond de eerste versie van Achter de Voordeur plaats, daarna keert het project jaarlijks terug. De studenten die deelnemen krijgen een meerdaagse training waarin zij interviews leren afnemen en oefenen met data-analyse en de rapportage van kwalitatief onderzoek. Gedurende het gehele traject worden de studenten begeleid door onderzoekers van het lectoraat Schulden en Incasso.

Onze partners in dit project zijn de Gemeente Utrecht en Stichting Helden van de Wil.

Wilt u meer informatie over dit project?

Projectleider: Barbera van der Meulen
Mail: barbera.vandermeulen@hu.nl