Eerder uit de schulden: Handreiking tips voor goed contact

Sinds 2021 zijn gemeenten verplicht tot vroegsignalering van geldproblemen bij inwoners. In de ‘Vroeg Eropaf’ aanpak benaderen gemeenten bewoners met problemen proactief, om zo ergere schulden te voorkomen. Maar hoe leg je contact met deze bewoners? Wat is de beste manier om iemand te benaderen? En als je eenmaal contact hébt: hoe kun je dit contact dan het beste benutten? In deze handreiking zetten wij een aantal praktische tips op een rij.

Dit onderzoek is onderdeel van het project Eerder uit de Schulden: wat werkt? Een onderzoeksproject naar diverse interventies in de schuldhulpverlening. Meer informatie over het project is hier te vinden. Eerder uit de Schulden: wat werkt? wordt gefinancierd door NWO in het kader van de NWA-ronde Schulden en Armoede.

 

thumbnail of Handreiking_TipsVoorGoedContact

Handreiking_TipsVoorGoedContact
Download