Overkoepelende visualisatie van de drie onderzoeksrapporten van de vroegsignaleringsaanpak van Amsterdam

De vroegsignaleringsaanpak in Amsterdam heeft een zeer hoog bereik: volgens dit recent onderzoek lukt het bij 80% van de inwoners met signalen van betalingsachterstanden om contact te maken. In dit onderzoeksrapport is in kaart gebracht wat de Vroeg Eropaf-aanpak zo succesvol maakt.

Vervolgens is op drie manieren geprobeerd de Vroeg Eropaf-aanpak nog effectiever te maken: de eerste brief werd aangepast, er werd een videoclip ingezet, en inwoners zijn bevraagd over een brief en een videoclip waarin een persoon met ervaringskennis aan het woord kwam. In het rapport over deze verkenningen staan concrete tips om de schriftelijke communicatie te verbeteren, aandachtspunten bij de verspreiding van een videoclip en tips voor de inzet van ervaringskennis in communicatie inzake vroegsignalering. In het rapport over ervaringskennis wordt specifiek ingegaan op de verkenning van het inzetten van ervaringskennis in de communicatie bij vroegsignalering.

De drie onderzoeken zijn apart van elkaar gepubliceerd en bieden samen een inzicht in de succesfactoren en kansen van de Vroeg-Eropaf aanpak van de gemeente Amsterdam.

In onderstaande visualisatie vindt u een overzicht van de uitkomsten van deze drie onderzoeken.

Het onderzoeksrapport naar wat de Vroeg Eropaf-aanpak succesvol maakt vindt u hier.

Het onderzoeksrapport naar de drie verkenningen vindt u hier.

Het onderzoeksrapport naar ervaringskennis vindt u hier.

thumbnail of Visualisatie Succesfactoren en Kansen Vroeg Eropaf-aanpak_

Visualisatie Succesfactoren en Kansen Vroeg Eropaf-aanpak
Download