Samenwerking rond financiële problemen bij patiënten in de huisartsenpraktijk – Onderzoeksrapport

Armoede, schulden en gezondheid zijn nauw met elkaar verweven. Mensen met geldzorgen kampen
vaak met langdurige stress, een slecht ervaren gezondheid, een ongezonde leefstijl, chronische
ziekte(n) en psychische klachten. Deze mensen komen daardoor vaker dan gemiddeld bij de huisarts op het spreekuur met klachten waar niet altijd een medische oorzaak aan ten grondslag ligt.

Vroegsignalering van schuldenproblematiek in de huisartsenpraktijk kan eraan bijdragen dat mensen sneller aan de slag gaan met de ziekmakende financiële problematiek, en dat schade voor de gezondheid en (extra) belasting van de gezondheidszorg worden voorkomen.

Pharos en het verwey-Jonker Instituut hebben onderzoek gedaan naar wat de huisarts kan doen en wat dat oplevert.

Dit onderzoek is onderdeel van het project Eerder uit de Schulden: wat werkt? Een onderzoeksproject naar diverse interventies in de schuldhulpverlening. Meer informatie over het project is hier te vinden. Eerder uit de Schulden: wat werkt? wordt gefinancierd door NWO in het kader van de NWA-ronde Schulden en Armoede.

thumbnail of Eerder uit de schulden – Samenwerking rond financiele problemen bij patienten in de huisartsenpraktijk

Eerder uit de schulden – Samenwerking rond financiele problemen bij patienten in de huisartsenpraktijk
Download

thumbnail of Managementsamenvatting Huisartsenpraktijken

Managementsamenvatting Huisartsenpraktijken
Download

thumbnail of Huisartsenpraktijken infographic

Huisartsenpraktijken infographic
Download