Hoe halen inwoners de startstreep? Begeleiding bij de aanvraag van een schuldregeling – Visual

40% van de mensen die met problematische schulden bij de gemeente aankloppen lukt het niet om een aanvraag voor een schuldregeling af te ronden. Bij de gemeente Utrecht is dat 34%. Dit blijkt uit ons onderzoek naar uitval in de instroomfase en uitval na een schuldregeling. Wat kunnen wij van Utrecht leren?

Als je aan Utrechtse cliënten vraagt wat hen geholpen heeft om op moeilijke momenten vol te houden noemen zij drie dingen:

  • een begripvolle, behulpzame schuldhulpverlener die goed bereikbaar is;
  • de snelheid van het traject;
  • een behapbare administratieve belasting.

 

De gemeente Utrecht heeft op twee manieren gezorgd voor versnelling:

  • praktische ondersteuners helpen cliënten bij het verzamelen van stukken.
  • het dossier wordt sneller en minder compleet doorgezet naar de schuldregelaar.

Daarnaast wilde de gemeente Utrecht met schulden sneller perspectief bieden door de aflosperiode te verkorten. Dit was nog voordat de landelijke aflosperiode in 2023 van 36 naar 18 maanden ging. Wanneer clienten zich twee jaar lang aan de voorwaarden hadden gehouden kon de aflosperiode met wel 12 maanden worden ingekort. Voor de Utrechtse cliënten speelde de aflosperiode een ondergeschikte rol; zij waren vooral blij dat ze überhaupt zicht op een oplossing hadden. De resultaten van de gemeente Utrecht laat zien dat het mogelijk is om uitval te voorkomen, en dat er nog veel winst te behalen is door uitval te beperken.

Op aanvraag is de ppt met audiofragmenten beschikbaar. Hiervoor kunt u mailen naar susanne.tonnon@hu.nl

thumbnail of Hoe halen inwoners de startstreep – Visual

Hoe halen inwoners de startstreep – Visual
Download