Bijdrage Nadja Jungmann aan rondetafelgesprek commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op 17 mei 2023 organiseerde de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rondetafelgesprek. Tijdens dit gesprek werd gesproken over de vraag hoe schuldhulpverleningstrajecten verbeterd kunnen worden om mensen sneller een schuldenvrije toekomst te bieden. Lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar Nadja Jungmann heeft een bijdrage geleverd aan dit rondetafelgesprek. Dit deed zij aan de hand van haar paper  ‘Schulden klein houden en perspectief bieden’. In deze paper schetst zij een beeld over de huidige schuldenproblematiek in Nederland en geeft zij antwoord op de vragen: Hoe kunnen we mensen met schuldproblemen eerder in beeld krijgen? Hoe kunnen de schuldhulpverleningstrajecten beter aansluiten op de behoefte van hulpvragers?  Welke dienstverlening kunnen gemeenten bieden om mensen duurzaam schuldenvrij te houden en hoe kan de gemeente beter aansluiten op informele schuldhulpverlening?

Lees hieronder het gehele paper.

Meer weten? lees dit artikel.

thumbnail of Position paper N. Jungmann t.b.v. rondetafelgesprek Sneller uit de schulden d.d. 17 mei 2023

Position paper N. Jungmann t.b.v. rondetafelgesprek Sneller uit de schulden d.d. 17 mei 2023
Download