Versterken kennisbasis rondkomen bij werkenden

De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil meer zicht op de positie van mensen die werk hebben, maar niet rondkomen of daar een risico op lopen. Er is veel literatuur beschikbaar over bestaanszekerheid van werkenden. Het ontbreekt echter aan een samenhangende duiding van de beschikbare onderzoeken. Een overkoepelend beeld van de beschikbare inzichten is nodig om koers te bepalen voor de toekomst.

In opdracht van de Kamercommissie is het kenniscentrum Sociale Innovatie gevraagd om een literatuurstudie te doen over dit onderwerp. Op dinsdag 27 juni vond een debat plaats waarin lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann en senior onderzoeker Schulden en Incasso Rosanne Oomkens de gelegenheid kregen om het rapport dat naar aanleiding van deze literatuurstudie is ontwikkeld te overhandingen aan de Kamercommissie en hun bevindingen te delen.

Klik hier om het hele debat te kijken

thumbnail of Onderzoek Hogeschool Utrecht_rondkomen_definitief

Onderzoek Hogeschool Utrecht_rondkomen_definitief
Download