Kennisanalyse invordering: zicht op de beschikbare kennis over de positie en belangen van betrokken actoren en vraagstukken rondom invordering door private schuldeisers.

Er is behoorlijk wat informatie beschikbaar over het functioneren van het Nederlandse invorderingsstelsel gericht op de inning van private schulden. Deze beschikbare informatie is nergens samengebracht en bekeken in één onderzoek. Om na te denken over wat er nodig is om het functioneren van de inning van private schulden te verbeteren is er behoefte aan een integrale reflectie op de bestaande informatie. Daarom hebben Nadja Jungmann, Rosanne Oomkens en André Moerman een kennisanlyse uitgebracht die zicht biedt op deze bestaande informatie.

Het doel van de kennisanlyse is dus om in beeld te brengen welke kennis er is over de invordering van private schulden. Meer specfiek is het doel om ten aanzien van private vorderingen te beschrijven welke posities en belangen de betrokken partijen hebben, welke vraagstukken en knelpunten er spelen, hoe deze vraagstukken en knelpunten te verklaren zijn vanuit de positie en belangen van betrokken partijen, welke dilemma’s er spelen en welke hiaten er zijn in de beschikbare kennis.

Lees de hele kennisanalyse hieronder.

thumbnail of tk-bijlage-1-rapport-kennisspoor

tk-bijlage-1-rapport-kennisspoor
Download